Zpracování dokumentace

Zpracujeme nebo aktualizujeme všechny druhy dokumentace bezpečnosti práce a požární ochrany.

Nemáte zpracovanou žádnou dokumentaci BOZP a PO nebo nemáte jistotu, že je relevantní a úplná? Nevadí, obraťte se na nás a my ji zpracujeme přesně podle vašich podmínek a v krátké době.

Realizace je velmi jednoduchá – vyplníte dotazník a my podle vašich údajů zpracujeme požadovanou dokumentaci “na míru”. Pro větší výrobní podniky je nutné provést sběr dat přímo na pracovištích.

Pokud si nejste jisti, že máte dokumentaci v pořádku, doporučujeme vám objednat nezávislý AUDIT BOZP a PO.

Druhy dokumentace
 

Objednejte si zpracování dokumentace BOZP a PO u G U A R D 7, v.o.s.

Přesné názvy jednotlivých druhů dokumentace BOZP nejsou stanoveny a mohou se lišit. Také mohou být kumulovány do jednoho předpisu nebo naopak jednotlivě rozpracovány do prováděcí dokumentace.

 • Evidence a analýza rizik.
 • Kategorizace prací.
 • Organizační směrnice pro řízení BOZP v podniku.
 • Směrnice pro poskytování OOPP.
 • Směrnice pro výchovu a vzdělávání zaměstnanců.
 • Práce zakázané ženám, těhotným ženám, matkám do 9. měsíce po porodu a mladistvým.
 • Dopravně provozní řád.
 • Používání referentsky řízených motorových vozidel
 • Místní provozně bezpečnostní předpisy (MPBP).
  – Místní provozní řád kotelny,
  – Místní provozní řád skladu.
  – Místní provozní řád pro křovinořezy.
  – Místní provozní řád pro ruční motorové řetězové pily.
  – Pravidla pro nakládání s chemickými látkami a přípravky.
  – Bezpečnostní předpis pro provoz motorových vozíků.
  – Bezpečnostní předpis pro provoz nákladních vozidel.
  – Bezpečnostní předpis pro zásobníky sypkých hmot.
  – Bezpečnostní předpis pro provoz strojů.
  – Systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení podle ČSN ISO 12480
 • Traumatologické plány.
 • Směrnice pracovnělékařských služeb.
 • Havarijní a nouzové plány.
  atd.

Organizace provozující činnosti se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím jsou povinny zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany, plnit podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené a udržovat ji v souladu se skutečným stavem. • Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.

 • Posouzení požárního nebezpečí (pouze pro vysoké požární nebezpečí).

 • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany.

 • Požárně poplachové směrnice.

 • Požární evakuační plán.

 • Dokumentace zdolávání požáru.

 • Operativní karta

 • Požární kniha.

 • Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany.

 • Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany.

 • Řád ohlašovny požáru.

 • Dokumentace o připravenosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, případně požární hlídky.

Dokumentací požární ochrany je také další dokumentace například bezpečnostní listy chemických látek, bezpečnostní dokumentace, návody a pokyny k výrobkům a zařízením, zprávy o revizích a kontrolách technických a vyhrazených technických zařízení.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK