GUARDIAN


Software pro řízení BOZP a PO


Unikátní ERP aplikace pro komplexní řízení BOZP a PO Je určený jak pro velké společnosti a pobočkové sítě, tak i pro malé společnosti a živnostníky.

V České republice neexistuje srovnatelný produkt. Jeho užitná hodnota je ověřena praxí – přes 2500 uživatelů a 12 let “ostrého nasazení” u zákazníků G U A R D 7, v.o.s. Jedná se již o třetí verzi, samotný vývoj jsme zahájili již v roce 2008.

Informace pro řízení BOZP a PO jsou k dispozici online.
Všechny základní prvky, tj. pracoviště, pracovní pozice, technické prostředky chemické látky a pracovní činnosti jsou vzájemně propojené a provázané.

 • Bezpečnostní deník – přehled všech událostí v BOZP a PO.
 • Automatické e-mailové rozesílání oznámení o expirujících termínech – neshody, úkoly a lhůty.
 • Protokoly z dohlídek na pracovišti.
 • Příprava, provedení a protokoly ročních prověrek BOZP.
 • Záznamy (log) každé změny a záznamu v GUARDIANU.
 • Registr neshod.
 • Registr opakujících se činností – lhůtníky.
 • Databáze pracovních pozic.
 • Databáze pracovišť.
 • Databáze zaměstnanců.
 • Databáze technických prostředků.
 • Databáze chemických látek a směsí včetně bezpečnostních listů.
 • Zdokumentování kontrolní činnosti a neshod – fotogalerie u jednotlivých neshod a protokolů,
 • Dokumentace a záznamy BOZP a PO – umožňuje uložení elektronicky podepsaných dokumentů, sledování jednotlivých verzí.
 • Záznamy a protokoly o revizích a kontrolách technických zařízení.
 • Zpracování záznamu o kontrolní činnosti – přímý výstup do registru neshod.
 • Záznamy o úrazech.
 • Protokoly o provedených kontrolách státního odborného dozoru.
 • Elektronická požární kniha.
 • Provedení a zpracování auditu BOZP a PO – uživatelské nastavení, přímý výstup do registru neshod a plánování jejich odstranění, připravené formuláře (checklisty) auditů.
 • Zadávání a sledování úkolů včetně jejich přidělování jednotlivým uživatelům s přidělením termínu splnění.
 • Sledování osobních úkolů přihlášeného uživatele a jemu podřízených pozic.
 • Plánovací kalendář.
 • Sledování lhůt – školení, vzdělávání a výcvik, zdravotní prohlídky, revize, kontroly a zkoušky technických zařízení, údržba technických zařízení a další periodicky se opakující činnosti.