Každý uživatel má svůj osobní online účet s přístupem k e-learningovým školením, legislativě, dokumentaci, certifikátům a studijním podkladům


Osobní účet uživatele


Každý školený zaměstnanec má vlastní online účet, který obsahuje:

  • přístup k e-learningovým školením,
  • certifikáty z úspěšně provedených školení,
  • dokumentace a dokumenty BOZP a PO obsažená v jednotlivých školeních,
  • legislativa a studijní podklady pro jednotlivá školení.