Manuál povinností v BOZP a PO

Manuál povinností v BOZP a PO

Návod k použití: Zaškrtněte oblasti BOZP, které se týkají vaší firmy:

Obecná bezpečnost

Základní povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci jsou vymezeny především v zákoníku práce.

Bezpečnostní analýzy

Bezpečnostní analýzy jsou základním kamenem pro bezpečnost práce i požární ochranu. Z jejich provední vycháezejí všechny další kroka. Jedná se o identifikaci a vyhodnocení rizik, kategorizaci prací a zařazení prací do kategorií podle požárního nebezpečí.

Odborná školení

Pro některé profese je nutné provádět zvláštní školení a vzdělávání, jedná se například o:

Technická bezpečnost

Péče o technické zařízení je velmi důležitou součástí zajištění oblasti bezpečnosti práce.

Skladování

Skladování je činnost, která se vyskytuje téměř v každé organizaci.

Vyhrazená technická zařízení

Vyhrazená technická zařízení jsou zařízení, která přináší zvýšenou míru rizika.

Požární ochrana

Požární ochrana se řídí především Zákonem 133/1985 Sb. o požární ochraně a Vyhláškou 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Systém a povinnosti jsou zde poměrně jasně stanoveny a vychází především z počáteční analýzy tj. začlenění činností do kategorií podle požárního nebezpečí.


Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK