Výsledky hledání „Zpracovatel“

Stránky – celkem nalezeno: 19

Zpracovatel

Zpracovatel Podle článku 28 nařízení Evropského parlamentu a raduy EU 2016/679 – GDPR Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce. Správce by měl využít pouze takového zpracovatele, který s ohledem na povahu, kontext, kategorii osobních údajů a jejich…

více »


Předávání osobních údajů do třetích zem

K jakémukoli předání osobních údajů, které jsou předmětem zpracování nebo které jsou určeny ke zpracování po předání do třetí země nebo mezinárodní organizaci, může dojít pouze tehdy, splní-li správce a zpracovatel v závislosti na dalších ustanoveních tohoto nařízení podmínky stanovené v kapitole V.

více »


Se zvýšeným požárním nebezpečím

Povinnosti, které musí v požární ochraně plnit každá organizace nebo samostatně podnikající osoba, pokud provozuje činnosi se zvýšeným požárním nebezpečím.

více »


S vysokým požárním nebezpečím

Povinnosti, které musí v požární ochraně plnit každá organizace nebo samostatně podnikající osoba, pokud provozuje činnosi s vysokým požárním nebezpečím.

více »


Nízkotlaké kotelny

Bezpečnost práce v nízkotlakých kotelnách stanovuje Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a Vyhláška č. 91/1993 Sb.

více »


MPBP

Podle Nařízení vlády. č. 378/2001 Sb. § 2, písm. g) je místním provozním bezpečnostním předpisem předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele

více »


GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen GDPR) – General Data Protection Regulation) stanovuje jednotný systém ochrany osobních údajů v rámci celé EU. 24. dubna 2019 vstoupil v…

více »


Pojmy a definice GDPR

Anonymizované údaje U anonymizovaných údajů nelze ani nepřímo přidělením dalších identifikátorů určit subjekt údajů. Správce údajů například shromažďuje údaje se jménem, příjmením, věkem a nejvyšším dosaženým vzděláním a pro statistické účely zcela vymaže jméno a příjmení, aby nadále zpracovával pouze věk a vzdělání. Zbylé údaje o věku a vzdělání jsou…

více »


Správce

Správce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje. Odpovídá za dodržování povinností stanovených GDPR. Jeho základní povinností je dodržování zásad zpracování osobních údajů tj. souladu s GDPR. Tento soulad musí být zpracovatel schopen prokázat. Je možné, aby bylo více správců tj.…

více »


Zabezpečení osobních údajů

Správce musí přijmout s ohledem na povahu, rozsah a účely zpracování technická a organizační opatření, aby zajistil a byl schopen doložit, že zpracování je prováděno v souladu s GDPR. Tato opatření mohou být u každého správce s ohledem na povahu, rozsah a účely zpracování, odlišné. pseudonymizace a šifrování osobních údajů…

více »


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebo DPO (Data Protection Officer) Organizace musí ustanovit pověřence pro ochranu osobních údajů, pokud se jedná o: orgán veřejné moci nebo veřejný subjekt, hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a…

více »


Postavení pověřence pro ochranu osobních údajů

Správce a zpracovatel zajistí, aby byl pověřenec pro ochranu osobních údajů náležitě a včas zapojen do veškerých záležitostí souvisejících s ochranou osobních údajů. Správce a zpracovatel podporují pověřence pro ochranu osobních údajů při plnění jeho úkolů tím, že mu poskytují zdroje nezbytné k plnění těchto úkolů, k přístupu k osobním…

více »


Záznamy o činnostech zpracování

Článek 30 GDPR záznamy o činnostech zpracování osobních údajů Správce vede záznamy o činnostech zpracování, za něž odpovídá, pokud: organizace zaměstnává více než 250 zaměstnanců, zpracování, které provádí, pravděpodobně představuje riziko pro práva a svobody subjektů údajů, zpracování není příležitostné, zpracování zahrnuje zpracování zvláštních kategorií údajů , zpracování zahrnuje zpracování…

více »


Kodex chování a osvědčení

Dodržování kodexu chování je jedním z prvků, jimiž správce prokáže plnění předepsaných povinností při správě osobních dat. Kodexy chování zpracovávají sdružení nebo subjekty zastupující různé kategorie správců (například bankovnictví, školství, zdravotnictví apod.). Kodexy chování schvaluje Úřad pro ochranu osobních údajů, který je následně zaregistruje a zveřejní. Kodex chování obsahuje mechanismy,…

více »


Bezpečnost práce, požární ochrana a GDPR

Představovat Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,– General Data Protection Regulation je jistě zbytečné. Co GDPR a BOZP a PO?

více »


E-shop a GDPR

GDPR se týká všech e-shopů bez rozdílu ve velikosti a sortimentu. Pokud jsou shromažďovány osobní údaje pouze za účelem prodeje zboží na, není potřebný souhlas zákazníků (subjektů osobních údajů) jedná se o právní důvod – nezbytné pro splnění smlouvy. Pro vedení daňové evidence a pro reklamační řízení je zde to…

více »


Ochrana osobních údajů - e-learning

Správce Správce je obchodním partnerem zpracovatele – na základě smlouvy nebo objednávky. Zpracovatel Zpracovatelem osobních údajů pro správce je podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: GDPR) je GUARD7, v. o.…

více »


Ochrana osobních údajů - GUARDIAN

Správce Správce je na základě smluvního vztahu obchodním partnerem zpracovatele. Zpracovatel Zpracovatelem osobních údajů pro správce je podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: GDPR) je GUARD7, v. o. s., IČ:…

více »


Zpracovatelská smlouva

Vztahy mezi správcem a zpracovatelem stanoví článek 28 nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů správce zpracovatelem se řídí smlouvou nebo jiným právním aktem, které zavazují zpracovatele vůči správci a v nichž je stanoven: předmět zpracování, doba trvání zpracování, povaha a účel zpracování, typ osobních údajů, kategorie subjektů údajů, povinnosti a práva…

více »Aktuality – celkem nalezeno: 1

Bezpečnost práce, požární ochrana a GDPR

Představovat Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,– General Data Protection Regulation je jistě zbytečné. Co GDPR a BOZP a PO?

více »Dotazy v poradně – celkem nalezeno: 0Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK