Výsledky hledání „Zásady dokumentace po“

Stránky – celkem nalezeno: 17

Zásady dokumentace po

Při zpracování dokumetnace požární ochrany je třeba dodržovat některá pravidla a zásady. V následujícím textu si o nich řekneme něco více.

více »


Dokumentace BOZP a PO

Stručný popis dokumentace BOZP a PO, kterou jsou zaměstnavatelé povinní na základě platné legislativy zpracovat.

více »


Zásady dokumentace po

Při tvorbě a umísťování dokumentace požární ochrany dodržujeme tyto zásady: 1. Věcnou správnost – postupovat podle osnovy dané předpisem – uvést konkrétní údaje do logických celků dle požadavků předpisů (např. věcný obsah dokumentace požární ochrany je rozveden v § 28 až § 40 vyhlášky o požární prevenci. 2. Srozumitelnost –…

více »


Zpracování a vedení dokumentace PO

Kdo zpracovává dokumentace požární ochrany a hlavní zásady.

více »


Požární řád

Požární řád upravuje základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím.

více »


Evakuační plán

Požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu. Zpracovává se pro činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím kde jsou složité podmínky pro zásah. Rozsah dokumentace je stanoven v § 33 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci.

více »


DZP

Dokumentaci zdolávání požárů tvoří operativní plán zdolávání požárů (operativní plán) a operativní karta zdolávání požáru (operativní karta), které upravují zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat a majetku v objektech právnických osob a podnikajících fyzických osob.

více »


Pohyblivé zvedací pracovní plošiny

Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržbu a provoz pojízdných zdvihacích pracovních plošin stanovuje Vyhláška č. 19/1979 Sb. a ČSN ISO 18893 technická dokumentace výrobce.

více »


Semináře BOZP A PO

Rozšířující vzdělání v bezpečnostni práce, požární ochraně apod. Prezenčně nebo videokonferencí.

více »


Lexikon

Náš lexikon obsahuje ucelené informace, vzory a předlohy z oblasti bezpečnosti o ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Průběžně jej aktualizujeme a doplňujeme o další témata.

více »


Skladování a manipulace s materiálem

Minimální požadavky na bezpečnost práce při skladování materiálů a manipulaci s břemeny stanovuje Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., a ČSN 269030.

více »


Lexikon BOZP

V této části našeho lexikonu naleznete všechny podstatné informace týkající se bezpečnosti práce.

více »


Nízkotlaké kotelny

Bezpečnost práce v nízkotlakých kotelnách stanovuje Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a Vyhláška č. 91/1993 Sb.

více »


Systém prevence proti stresu

Co je to stres Stres je stav, který je doprovázen fyzickými, psychickými či sociálními potížemi nebo dysfunkcemi, a který je výsledkem toho, že se člověk necítí schopen vyrovnat se s požadavky či očekáváními do něj vkládanými. Problematika pracovního stresu a psychosociálních rizik se stává stěžejním tématem posledních let. Evropská agentura…

více »


Stavební řízení

Stavební řízení vychází především ze Zákona č. 183/2006Sb. Stavební zákon.

více »


GDPR pro zaměstnance

Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen GDPR) stanovuje jednotný systém ochrany osobních údajů v rámci celé EU. Nejedná se ale v zásadě o nic nového, problematika je…

více »


Bezpečnost práce, požární ochrana a GDPR

Představovat Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,– General Data Protection Regulation je jistě zbytečné. Co GDPR a BOZP a PO?

více »Aktuality – celkem nalezeno: 2

Provozovatelé mateřských školek POZOR !!!

Jste provozovatelem mateřské školy? Tak zbystřete smysly, ať Vám následující informace neunikne.

více »


Bezpečnost práce, požární ochrana a GDPR

Představovat Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,– General Data Protection Regulation je jistě zbytečné. Co GDPR a BOZP a PO?

více »Dotazy v poradně – celkem nalezeno: 0Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK