Výsledky hledání „S-AUDIT“

Stránky – celkem nalezeno: 17

Audit

Nezávislé komplexní posouzení stavu bezpečnosti práce a požární ochrany ve vaší společnosti.

více »


Ekologický audit

Audit posuzuje legislativní soulad provozované činnosti s právními předpisy v ochraně životního prostředí. ROZSAH: odpady, ovzduší, obaly, chemické látky, hluk. VÝSTUPY: zhodnocení systému a shody s legislativními požadavky, úplnost a správnost dokumentace, návrhy opatření k odstranění závad a nedostatků. Objednejte si audit přímo v e-shopu Nevybrali jste si? Napište nám,…

více »


S-AUDIT

Výhradní nabídka pro současné a bývalé zákazníky a klienty.

více »


Nabídka

Postaráme se komplexně o vaší bezpečnost práce (BOZP) a požární ochranu (PO) na celém území České republiky. Máme za sebou 23 let tvrdé práce a získaných zkušeností a před sebou nekončící vývoj metodiky i našeho specializovaného software. Každý zákazník je pro nás důležitý a unikátní. Nezáleží ani na velikosti firmy…

více »


Zpracování dokumentace

Zpracujeme nebo aktualizujeme všechny druhy dokumentace bezpečnosti práce a požární ochrany.

více »


Základní povinnosti organizací v PO

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob v oblasti požární ochrany stanovuje zákon č. 133/1985 Sb.

více »


Test firmy

Chcete vědět na kolik procent plníte zákonné povinnosti v bezpečnosti práce a požární ochraně ve vaší firmě?

více »


Přestupky na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že: poruší povinnosti vůči příslušným odborovým orgánům, radám zaměstnanců nebo zástupcům pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývající z § 62, 277, 279, 280, 287 a § 339 odst. 1 Zákoníku práce. Pokuta až do výše 200 000 Kč. Pro přesné zjištění…

více »


Přestupky na úseku rovného zacházení

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že: a)nezajistí rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, a odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. Pokuta až do výše 400 000 Kč.…

více »


Přestupky na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že: a) poruší stanovené povinnosti při vzniku, změnách, skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Pokuta až do výše 300 000 Kč. b) neuzavře písemně pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Pokuta až do…

více »


Přestupky na úseku odměňování zaměstnanců

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že: a)neposkytne zaměstnanci za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty stejnou mzdu nebo plat jako jinému zaměstnanci. Pokuta až do výše 500 000 Kč. b) neposkytne zaměstnanci mzdu (dle Zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce) nebo plat alespoň ve výši minimální mzdy, popřípadě nejnižší…

více »


Zavedení BOZP a PO

Dáme vaše BOZP a PO do 100% pořádku

více »


Nabídka pracovněprávní vztahy

Zajistíme pro vaší organizaci komplexní služby v oblasti pracovněprávních vztahů. Ta podlehá momentálně vysoké pozornosti kontrolních orgánů České republiky a neplnění stanovených povinností je nekompromisně pokutováno Můžeme pro vás zajistit: Audit. Průběžné zajištění (outsourcing řízení oblasti pracovněprávních vztahů, dále jen outsourcing PPV). Poradenství. h2.PRACOVNĚPRÁVNÍ AUDIT Audit se skládá z těchto…

více »


Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP

Co všechno musí udělat každý zaměstnavatel pro zajištění bezpečnosti práce (BOZP) ve své organizaci.

více »


Dokumentace BOZP

Dokumentace BOZP definuje systém řízení BOZP v podniku – postupy, standardy a odpovědnosti a povinnosti zaměstnavatele,zaměstnanců i externích osob a organizací.

více »


Akce a bonusy

Mimořádná nabídka provedení auditu BOZP a PO pro korporace i OSVČ po celé ČR bez ohledu na velikost a obor podnikání.

více »


Obsah outsourcingu

Co vše dostanete při objednávce služby OUTSOURCING BOZP A PO.

více »Aktuality – celkem nalezeno: 5

Akce - audit BOZP a PO

Provedení auditu BOZP a PO.

více »


Otestujte si stav BOZP a PO

Chcete vědět na jaké úrovni je zabezpečení BOZP a PO ve vaší firmě?

více »


Zavedení BOZP a PO na klíč

Zajištění všech potřebných úkonů BOZP a PO pro organizace všech velikostí a zaměření.

více »


Jaká je úroveň vaší BOZP a PO? TESTUJTE

Chcete vědět na kolik procent plníte zákonné povinnosti v bezpečnosti práce a požární ochraně ve vaší firmě?

více »


Základní povinnosti v BOZP 2015

Víte co vše musíte udělat pro to, abyste zajistili legislativně stanovené povinností na úseku bezpečnosti práce?

více »Dotazy v poradně – celkem nalezeno: 0Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK