Výsledky hledání „Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů“

Stránky – celkem nalezeno: 8

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů se týká výhradně správců, netýká se zpracovatelů. Dozorový ústav tj. ÚOOÚ a zveřejnil seznam druhů operací zpracování, které podléhají požadavku na posouzení vlivu na ochranu osobních údajů – SEZNAM DRUHŮ OPERACÍ ZPRACOVÁNÍ Nařízení GDPR čl. 35, odst. 3 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů…

více »


Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů vykonává minimálně tyto úkoly: poskytování informací a poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech podle nařízení GDPR a dalších předpisů, monitorování souladu s nařízením GDPR a dalšími předpisy, s koncepcemi správce nebo zpracovatele v oblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení…

více »


GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen GDPR) – General Data Protection Regulation) stanovuje jednotný systém ochrany osobních údajů v rámci celé EU. 24. dubna 2019 vstoupil v…

více »


Bezpečnost práce, požární ochrana a GDPR

Představovat Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,– General Data Protection Regulation je jistě zbytečné. Co GDPR a BOZP a PO?

více »


Pojmy a definice GDPR

Anonymizované údaje U anonymizovaných údajů nelze ani nepřímo přidělením dalších identifikátorů určit subjekt údajů. Správce údajů například shromažďuje údaje se jménem, příjmením, věkem a nejvyšším dosaženým vzděláním a pro statistické účely zcela vymaže jméno a příjmení, aby nadále zpracovával pouze věk a vzdělání. Zbylé údaje o věku a vzdělání jsou…

více »


Hlavní povinnosti správce

Hlavní povinnosti správců Zpracovávat osobních údajů v souladu se GDPR. Dodržování zásad zpracování osobních údajů tj. souladu s GDPR. Prokazovat soulad s GDPR, Přijmout dostatečná opatření, aby nemohlo dojít ke ztrátě, zničení nebo zneužití osobních údajů. Průběžně kontrolovat a monitorovat zpracování dat. Pokud organizace zaměstnává více než 250 zaměstnanců nebo…

více »


Monitorování zaměstnanců a GDPR

Podle Evropského soudu pro lidská práva (dále ELSP) nemusí zákaz využívání pracovních prostředků (vozidel, mobilních telefonů, pracovních počítačů a přístupu k internetu) pro soukromé účely zaměstnavatele automaticky opravňovat ke sledování těchto prostředků. Podle rozhodnutí ESLP i názoru WP29 v takovém případě může převážit právo zaměstnance na soukromí nad oprávněným zájmem…

více »


Pracoviště

Podrobné požadavky na pracoviště a pracovní prostředí stanovuje Zákon č. 309/2006 Sb., a provádí jej Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,

více »Aktuality – celkem nalezeno: 2

Bezpečnost práce, požární ochrana a GDPR

Představovat Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,– General Data Protection Regulation je jistě zbytečné. Co GDPR a BOZP a PO?

více »


Adaptační zákon nařízení GPDR v České republice vstoupil v platnost

24. dubna 2019 vstoupil v účinnost zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který zrušil dosavadní právní úpravu ochrany osobních údajů tj. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Současně je účinný i změnový zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona…

více »Dotazy v poradně – celkem nalezeno: 0Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK