Výsledky hledání „Noční práce“

Stránky – celkem nalezeno: 6

Noční práce

Za práce v noci se považuje práce konaná v noční době (22:00 – 6:00), nejméně 3 hodiny z pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně. Perioda pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců pracujících v noci je pro zaměstnance pracujícího v noci do 50 let věku 4…

více »


Práce zakázané těhotným ženám

Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání

více »


Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Vznikne-li pracovní úraz, má zaměstnavatel řadu povinností, které vyplývají z právních předpisů. Povinnosti zaměstnavatele ukládá Zákoník práce a Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

více »


Odborová organizace a BOZP a PO

Účast odborové organizace (a zaměstnanců jejich prostřednictvím) při zajišťování BOZP v podniku stanoví zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce.

více »


Psychická zátěž

Dle Vyhlášky č. 432/2003 Sb. zařazujeme do 3 kategorií. Podmínky ochrany zdraví při práci s psychickou zátěží stanovuje Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

více »


Doprava

Provozování dopravy je řešeno především v Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., a dalšími právními předpisy.

více »Aktuality – celkem nalezeno: 1

Inspekce práce v silniční dopravě

V letošním roce se oblastní inspektoráty práce zaměřily v rámci plnění jednoho z hlavních úkolů kontrolní činnosti na bezpečnost práce při provozu kamionové nákladní dopravy. Prováděné kontroly byly vyvolány jednotlivými podněty ke kontrole či stížnostmi zaslanými bývalými zaměstnanci daného dopravce, případně podněty postoupenými úřady práce nebo jinými správními orgány. Na…

více »Dotazy v poradně – celkem nalezeno: 0Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK