Výsledky hledání „H věty“

Stránky – celkem nalezeno: 7

H věty

Standardní věty o nebezpečnosti

více »


P - věty

P – věty – pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami

více »


Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Vznikne-li pracovní úraz, má zaměstnavatel řadu povinností, které vyplývají z právních předpisů. Povinnosti zaměstnavatele ukládá Zákoník práce a Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

více »


Stavebnictví

Základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi stanovuje Zákon č. 309/2006 Sb., a dále jej rozvádí Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,

více »


Chemické látky

Problematikou chemických látek se zabývá především Zákon č. 350/2011 Sb.

více »


Nařízení CLP

Od 1.6.2015 platí bez výjimek nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 tj. nařízení "CLP o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí – Classification, Labelling and Packaging). Ten zavádí v celé EU nový systém klasifikace a označování chemických a vychází z globálně harmonizovaného systému Organizace spojených národů GHS.

více »


Zákon č. 373/2011 Sb. k 1. 11 2017

Již od 1.11 2017 platí novela Zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách a v procesu schvalování je i nové znění Vyhlášky č. 79/2013 Sb. Co přinesla novela Zákona č. 373/2011 Sb? Asi nejdůležitější je možnost zaměstnavatele, u kterého jsou vykonávány práce kategorie 1, zvolit, zda bude dohled na pracovištích zajišťovat…

více »Aktuality – celkem nalezeno: 3

Zákon 34/2011 Sb.

ZÁKON 34/2011 Sb. ze dne 26. ledna 2011, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

více »


Snížení spodní hranice pokuty-435/2004 Sb.

Od 1.1.2015 se podstatně změní zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ve věci uložení dokladů prokazujících existenci pracovněprávního stavu a podstatně se sníží dolní hranice pokuty za nelegální zaměstnávání. Ale je již možné pokutovat chybějící doklady na pracovišti, které prokazují existenci pracovněprávního vztahu.

více »


Značení chemických látek a směsí od 1.6.2015

Klasifikace a značení chemických látek a směsí   Od 1.6.2015 platí bez výjimek nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 tj. nařízení CLP o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí – Classification, Labelling and Packaging). Ten zavádí v celé EU nový systém klasifikace a označování chemických a vychází…

více »Dotazy v poradně – celkem nalezeno: 0Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK