Výsledky hledání „Evidence osobních dat“

Stránky – celkem nalezeno: 11

Evidence osobních dat

Jaká osobní data může zaměstnavatel požadovat a jaká ne? Osobní evidence o zaměstnancích představuje souhrn informací, kterými zaměstnavatel potřebuje disponovat k plnění svých zaměstnavatelských funkcí vůči sobě, k zaměstnancům i k orgánům, které jsou oprávněné některé data vyžadovat (soudy, finanční orgány, inspekce práce, úřad práce, statistický úřad, apod.). Osobní evidence…

více »


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů. K udělení souhlasu nesmí být jakýmkoliv způsoben nucen.

více »


Lexikon PPV

Co jsou pracovněprávní vztahy Pracovní poměr Přestupky a pokuty na úseku pracovněprávních vztahů Dokumentace pro pracovněprávní oblast a pracovní podmínky Evidence osobních dat Vznik pracovního poměru Náležitosti pracovní smlouvy Zkušební doba

více »


GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen GDPR) – General Data Protection Regulation) stanovuje jednotný systém ochrany osobních údajů v rámci celé EU. 24. dubna 2019 vstoupil v…

více »


Bezpečnost práce, požární ochrana a GDPR

Představovat Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,– General Data Protection Regulation je jistě zbytečné. Co GDPR a BOZP a PO?

více »


Zákony

Registr aktuálních právních předpisů České republiky.

více »


Základní právní předpisy k BOZP

Základní výčet legislativních předpisů týkající se oblasti bezpečnosti práce.

více »


Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Vznikne-li pracovní úraz, má zaměstnavatel řadu povinností, které vyplývají z právních předpisů. Povinnosti zaměstnavatele ukládá Zákoník práce a Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

více »


Pojmy a definice GDPR

Anonymizované údaje U anonymizovaných údajů nelze ani nepřímo přidělením dalších identifikátorů určit subjekt údajů. Správce údajů například shromažďuje údaje se jménem, příjmením, věkem a nejvyšším dosaženým vzděláním a pro statistické účely zcela vymaže jméno a příjmení, aby nadále zpracovával pouze věk a vzdělání. Zbylé údaje o věku a vzdělání jsou…

více »


Home office a BOZP a PO

S rozvojem informačních a komunikačních technologií se otevřely možnosti pro další formy práce a také alternativní pracoviště.

více »


E-shop a GDPR

GDPR se týká všech e-shopů bez rozdílu ve velikosti a sortimentu. Pokud jsou shromažďovány osobní údaje pouze za účelem prodeje zboží na, není potřebný souhlas zákazníků (subjektů osobních údajů) jedná se o právní důvod – nezbytné pro splnění smlouvy. Pro vedení daňové evidence a pro reklamační řízení je zde to…

více »Aktuality – celkem nalezeno: 0


Dotazy v poradně – celkem nalezeno: 0Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK