Výsledky hledání „Bez zvýšeného požárního nebezpečí“

Stránky – celkem nalezeno: 11

Bez zvýšeného požárního nebezpečí

Povinnosti, které musí v požární ochraně plnit každá organizace nebo samostatně podnikající osoba.

více »


Začlenění PO

Povinnost provozovatele zpracovat začlenění činností podle požárního nebezpečí stanovuje zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.

více »


Provedení začlenění PO

Ze začlenění činností do kategorie podle požárního nebezpečí vycházejí všechny další povinnosti v požární ochraně. Je to základní úkon, který musí provést každá organizace.

více »


Základní bezpečnostní analýzy

Stručné informace o základních bezpečnostních analýzách, jejichž provedení je předepsáno legislativou České republiky.

více »


Základní povinnosti v PO

Základní povinnosti zaměstnavatelů v oblasti požární ochrany, které jsou legislativně předepsány.

více »


Školení požární ochrany

Povinnost provádět školení požární ochrany stanoví § 16, zákon č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně pro podnikající subjekty, které vykonávají činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.

více »


Školení PO a legislativa

Z jakých právních předpisů vyplývá povinnost firem školit zaměstnance a další osoby o požární ochraně?

více »


Preventivní požární prohlídky

Povinnost provádět preventivní požární prohlídky stanovuje Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Způsob provádění a lhůty opakování jsou stanoveny ve Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

více »


Pokuty na úseku požární ochrany

Státní požární dozor provádí Ministerstvo vnitra a hasičský záchranný sbor kraje – kontrolou dodržování povinností, posuzováním územně plánovací dokumentace, posuzováním výrobků z hlediska požární bezpečnosti, zjišťováním příčin vzniku požárů, kontrolou akceschopnosti jednotek HZS. Za porušování povinností na úseku PO může ukládat pokuty.

více »


Vyvěšení dokumentace požární ochrany

Podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, § 15 se zpracovává dokumentace požární ochrany pro činnosti zařazené do zvýšeného a vysokého požárního nebezpečí.

více »


Svařování

Problematika svařování je řešena ve Vyhlášce č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách a v souvisejících technických normách.

více »Aktuality – celkem nalezeno: 3

!!! E-LEARNING PO (pro zaměstnance) ZDARMA - ZDE !!!

KURZ ZAČNETE KLIKNUTÍM SEM! VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA KOMPLETNÍ NABÍDKA KURZŮ Několik informací o školení PO: • Školení je velmi důležitým preventivním prvkem zajištění požární ochrany v každé organizaci. • HZS může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního…

více »


Společenství vlastníků jednotek (SVJ) a jejich povinnosti v požární ochraně

Nejprve je nutné si uvědomit, že SVJ jsou právnické osoby, které mají své povinnosti v oblasti PO, které vyplývají ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Za požární ochranu u právnických osob odpovídá statutární orgán. Rozsah povinností je určen dle míry požárního nebezpečí. Dle § 4, odst. 1, písm.…

více »


Co víte o školení požární ochrany?

Školení požární ochrany jsou povinné provádět právnícké a fyzické podnikající osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. Právnícké a fyzické podnikající osoby, které provozují činnosti bez požárního nebezpečí by měli provádět školení požární ochrany podle zákona č. 262/2006 Sb,. zákoník práce. Školení požární ochrany je nutné zajisti i…

více »Dotazy v poradně – celkem nalezeno: 0Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK