Výsledky hledání „Žebříky“

Stránky – celkem nalezeno: 10

Žebříky

Bezpečnostní požadavky na žebříky a práci na nich vychází především z přílohy Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

více »


Žebříky

Práce na žebříku je vždy práce ve výšce. Pokud je výška chodidel od podlahy (terénu) větší než 1,5 m, musí zaměstnavatel provést technická a organizační opatření.

více »


Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

Bezpečnost pro stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí řeší především Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

více »


Lexikon

Náš lexikon obsahuje ucelené informace, vzory a předlohy z oblasti bezpečnosti o ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Průběžně jej aktualizujeme a doplňujeme o další témata.

více »


Věcné prostředky požární ochrany

Věcné prostředky požární ochrany vymezuje vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Nejznámějšími věcnými prostředky PO jsou především hasící přístroje.

více »


Pracoviště

Podrobné požadavky na pracoviště a pracovní prostředí stanovuje Zákon č. 309/2006 Sb., a provádí jej Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,

více »


Dočasné stavební konstrukce

Jako dočasné stavební konstrukce označujeme především lešení. Tyto konstrukce nejsou trvalou součástí stavby, a proto nepatří mezi stavební výrobky

více »


Lexikon BOZP

V této části našeho lexikonu naleznete všechny podstatné informace týkající se bezpečnosti práce.

více »


Komunikace a cesty

Cesty a komunikace podle použití rozdělujeme na: Únikové cesty – služí k evakuaci osob přítomných na pracovišti. Komunikace hlavní – slouží pro pohyb osob a vozidel na vnitřních I venkovních pracovištích. Cesty a uličky pro manipulaci s materiálem – převážně ve výrobních a skladových prostorách. Průchodové uličky – slouží pro…

více »


Dveře, vrata a průlezné otvory

Nařízení vlády č. 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí příloha, 3.4 Dveře, vrata a průlezné otvory. 3.4.1 Umístění, počet a rozměry dveří a vrat, jakož i používané materiály, jsou určeny povahou práce a způsobem používání daných pracovišť nebo prostorů. Prostor dveří nebo vrat nutný pro evakuaci osob…

více »Aktuality – celkem nalezeno: 1

Aktualizace lexikonu BOZP a PO - stroje, nástroje....

Bezpečnost pro stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí řeší především Nařízení vlády, 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

více »Dotazy v poradně – celkem nalezeno: 0Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK