Výsledky hledání „Školení požární ochrany a e-learning“

Stránky – celkem nalezeno: 29

Školení požární ochrany

Povinnost provádět školení požární ochrany stanoví § 16, zákon č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně pro podnikající subjekty, které vykonávají činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.

více »


Dokumentace o školení požární ochrany

Dokumentace o školení a odborné přípravě požární ochrany

více »


Školení požární ochrany a e-learning

Následující text je citací odpovědí na dotaz z webových stránek Hasičského záchranného sboru – ZDROJ DOTAZ Obracíme se na Vás s žádostí o vyjádření k plánovanému zavedení systému elektronického vzdělávání zaměstnanců o požární ochraně. Naším cílem je zavést elektronický systém vzdělávání vedoucích zaměstnanců o požární ochraně. Naše vize spočívá v…

více »


Školení požární ochrany - vedoucí zaměstnanci

Školení PO rozšířené o specifika právě pro vedoucí zaměstnance. Náš kurz Vás seznámí se zabezpečením požární ochrany na pracovišti, základními povinnostmi v oblasti požární ochrany, základními povinnostmi organizací, školením zaměstnanců, požárním značením, procesem hoření, třídami požárů, přenosnými hasicími přístroji, druhy hasicích přístrojů, hašením požárů, dokumentací požární ochrany, tepelnými, elektrickými a…

více »


Školení požární ochrany - zaměstnanci

Náš kurz Vás seznámí se zabezpečením požární ochrany na pracovišti, základními povinnostmi v oblasti požární ochrany, požárním značením, procesem hoření, třídami požárů, přenosnými hasicími přístroji, druhy hasicích přístrojů, kontrolou hasicích přístrojů, hašením požárů, dokumentací požární ochrany, tepelnými, elektrickými a plynovými spotřebiči, evakuací a únikovými cestami a také s tím, co…

více »


Školení požární ochrany pro zaměstnance (verze v ukrajinštině)

Náš kurz Vás seznámí se zabezpečením požární ochrany na pracovišti, základními povinnostmi v oblasti požární ochrany, požárním značením, procesem hoření, třídami požárů, přenosnými hasicími přístroji, druhy hasicích přístrojů, kontrolou hasicích přístrojů, hašením požárů, dokumentací požární ochrany, tepelnými, elektrickými a plynovými spotřebiči, evakuací a únikovými cestami a také s tím, co…

více »


Školení požární ochrany pro zaměstnance (verze ve vietnamštině)

Náš kurz Vás seznámí se zabezpečením požární ochrany na pracovišti, základními povinnostmi v oblasti požární ochrany, požárním značením, procesem hoření, třídami požárů, přenosnými hasicími přístroji, druhy hasicích přístrojů, kontrolou hasicích přístrojů, hašením požárů, dokumentací požární ochrany, tepelnými, elektrickými a plynovými spotřebiči, evakuací a únikovými cestami a také s tím, co…

více »


Školení

Zrealizujeme prezenční i online školeni podle vašich požadavků.

více »


Školení PO a legislativa

Z jakých právních předpisů vyplývá povinnost firem školit zaměstnance a další osoby o požární ochraně?

více »


Školení PO pro zaměstnance

Školení zaměstnanců se provádí na základě zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu.

více »


Školení PO pro vedoucí zaměstnace

Školení vedoucích zaměstnanců se provádí na základě zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu.

více »


Obsah školení o PO

Rozsah a obsah školení (odborné přípravy) o požární ochraně U některých skupin školených osob je sice stanoven rozsah informací, se kterými musí být školení seznámeni , ten ale musí být doplněn v smyslu § 26, odst. 1, Vyhlášky 246/2001 Sb. o požární prevenci tak, aby odpovídal vykonávaným činnostem a pracovnímu…

více »


Ověření znalostí ve školení o PO

§ 26, odst. 2, Vyhlášky 246/2001 Sb. o požární prevenci Znalosti získané při školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a odborné přípravě preventistů požární ochrany se ověřují v rozsahu a způsobem určeným v dokumentaci požární ochrany (např. § 36 tj. “Dokumentace o školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek…

více »


Základní povinnosti fyzických osob

Základní povinnosti fyzických osob na úseku požární ochrany vymezuje zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

více »


LMS - Learning Management System

Komfortní prostředí pro správu firemního vzdělávání zaměstnanců.

více »


Seznam e-learningových školení

                                    Umíme vyvíjet a produkovat software a také jsme se za 27 let naučili problematiku bezpečnosti práce a požární ochrany. To jsme spojili dohromady do jednoho systému. Nepoužíváme Moodle, šablony Wordpressu ani zábavné obrázky, nabízíme profesionální e-learning od počátku určený pro účely BOZP a PO a filozofii…

více »


Bezpečnost práce, požární ochrana a GDPR

Představovat Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,– General Data Protection Regulation je jistě zbytečné. Co GDPR a BOZP a PO?

více »


Nabídka

Postaráme se komplexně o vaší bezpečnost práce (BOZP) a požární ochranu (PO) na celém území České republiky. Máme za sebou 23 let tvrdé práce a získaných zkušeností a před sebou nekončící vývoj metodiky i našeho specializovaného software. Každý zákazník je pro nás důležitý a unikátní. Nezáleží ani na velikosti firmy…

více »


Vánoční sleva e-learningu

Od 4.12 do 21.12 poskytujeme slevu na balíčky e-learningových školení.

více »


Co dělat při požáru

V případě vypuknutí požáru se snažte především zachovat klid a jednat s rozvahou.

více »


Home office a BOZP a PO

S rozvojem informačních a komunikačních technologií se otevřely možnosti pro další formy práce a také alternativní pracoviště.

více »


Home office

Nový e-learningový kruz pro potřeby “práce na dálku”. Jako doplněk standardního školení požární ochrany a bezpečnosti práce je určen zaměstnancům, kteří vykonávají práci formou home office. Zabývá se jednotlivými aspekty této formy přáce, protože pro práci na dálku nelze používat stejné pracovní postupy, pravidla a procesy jako při práci na…

více »


Seznam e-learningových školení2

CENÍK E-LEARNINGU DEMOVERZE MANUÁL REFERENCE 41 e-learningových školení v češtině, angličtině, ukrajinštině a vietnamštině E-learning pro vás vyvíjíme více než 20 let. Obsah a řešení je plně v souladu s legislativou ČR Přizpůsobení obsahu a vzhledu každého kurzu pro jednotlivé užibvatele možnost okamžitých úprav a aktualizace online cca do 30…

více »


GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen GDPR) – General Data Protection Regulation) stanovuje jednotný systém ochrany osobních údajů v rámci celé EU. 24. dubna 2019 vstoupil v…

více »


Ergonomie práce na PC

Toto e-learningové školení má za cíl seznámit administrativní pracovníky se zásadami ergonomie při práci na PC. V kurzu se dozvíte, jak správně umístit počítač v rámci pracovního místa s ohledem na požadavky a dispozice pracovníka. Dále budete seznámeni se základními požadavky pro volbu vhodného stolu, příslušenství a zejména pracovního sedadla,…

více »


Fire safety - executive officers

Školení PO rozšířené o specifika právě pro vedoucí zaměstnance. Náš kurz Vás seznámí se zabezpečením požární ochrany na pracovišti, základními povinnostmi v oblasti požární ochrany, základními povinnostmi organizací, školením zaměstnanců, požárním značením, procesem hoření, třídami požárů, přenosnými hasicími přístroji, druhy hasicích přístrojů, hašením požárů, dokumentací požární ochrany, tepelnými, elektrickými a…

více »


Fire safety - employees

Náš kurz Vás seznámí se zabezpečením požární ochrany na pracovišti, základními povinnostmi v oblasti požární ochrany, požárním značením, procesem hoření, třídami požárů, přenosnými hasicími přístroji, druhy hasicích přístrojů, kontrolou hasicích přístrojů, hašením požárů, dokumentací požární ochrany, tepelnými, elektrickými a plynovými spotřebiči, evakuací a únikovými cestami a také s tím, co…

více »


Zajištění PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době

Kurz je určen ke školení zaměstnanců pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu nebo v mimopracovní době. Školení se zajišťuje 1x za rok. Obsah kurzu: Činnost osob zajišťujících PO v mimopracovní době Elektrická požární signalizace Třídy požáru Druhy hasicích přístrojů Použití hasicího přístroje Správný způsob hašení Ohlášení vzniku požáru…

více »


Obsah outsourcingu

Co vše dostanete při objednávce služby OUTSOURCING BOZP A PO.

více »Aktuality – celkem nalezeno: 7

Co víte o školení požární ochrany?

Školení požární ochrany jsou povinné provádět právnícké a fyzické podnikající osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. Právnícké a fyzické podnikající osoby, které provozují činnosti bez požárního nebezpečí by měli provádět školení požární ochrany podle zákona č. 262/2006 Sb,. zákoník práce. Školení požární ochrany je nutné zajisti i…

více »


!!! E-LEARNING PO (pro zaměstnance) ZDARMA - ZDE !!!

KURZ ZAČNETE KLIKNUTÍM SEM! VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA KOMPLETNÍ NABÍDKA KURZŮ Několik informací o školení PO: • Školení je velmi důležitým preventivním prvkem zajištění požární ochrany v každé organizaci. • HZS může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního…

více »


Bezpečnost práce, požární ochrana a GDPR

Představovat Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,– General Data Protection Regulation je jistě zbytečné. Co GDPR a BOZP a PO?

více »


E-learningový kurz pro home office

Připravili jsme pro vás nový e-learningový kruz pro potřeby “práce na dálku”. Jako doplněk standardního školení požární ochrany a bezpečnosti práce je určen zaměstnancům, kteří vykonávají práci formou home office. Zabývá se jednotlivými aspekty této formy přáce, protože pro práci na dálku nelze používat stejné pracovní postupy, pravidla a procesy…

více »


E-learningové kurzy v ukrajinštině a vietnamštině

Připravili jsme pro vás e-learningové kurzy v ukrajinštině a vietnamštině. Školení v ukrajinštině Školení BOZP pro manuálně pracující Školení PO pro zaměstnance Školení řidičů referentských vozidel Školení ve vietnamštině Školení BOZP pro manuálně pracující Školení PO pro zaměstnance Školení řidičů referentských vozidel Tyto kurzy je možné zakoupit na našem e-shopu.…

více »


Vánoční sleva e-learningu

Od 4.12 do 21.12 poskytujeme slevu na balíčky e-learningových školení.

více »


Akční nabídka e-learningových balíčků

Platnost akce od 1. do 30. června 2013.

více »Dotazy v poradně – celkem nalezeno: 0Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK