Výsledky hledání „Školení PO a legislativa“

Stránky – celkem nalezeno: 33

Školení PO a legislativa

Z jakých právních předpisů vyplývá povinnost firem školit zaměstnance a další osoby o požární ochraně?

více »


Školení požární ochrany

Povinnost provádět školení požární ochrany stanoví § 16, zákon č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně pro podnikající subjekty, které vykonávají činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.

více »


Školení řidičů referentských vozidel

Cílem tohoto e-learningového školení je seznámit zaměstnance s informacemi důležitými pro výkon řidiče (referenta). Kurz je určen jako nástupní a opakovací školení. Obsahuje tyto lekce: Změny pro daný rok Organizace práce a pracovní postupy při provozování silniční dopravy Základní povinnosti řidiče Zakázané činnosti řidiče Pravidla provozu na pozemních komunikacích I.…

více »


Školení hospodaření s odpady

V tomto kurzu Vás seznámíme s problematikou hospodaření s odpady tj. s povinností, která se vztahuje na každou právnickou nebo fyzickou podnikající osobu. Po jeho absolvování budete schopni vámi produkovaný odpad zařadit do kategorie a plnit povinnosti při ohlašování a evidenci. Kurz obsahuje vždy aktuální informace a jeho součástí je…

více »


Školení řidičů referentských vozidel (verze v ukrajinštině)

Cílem tohoto e-learningového školení je seznámit zaměstnance s informacemi důležitými pro výkon řidiče (referenta). Kurz je určen jako nástupní a opakovací školení. Obsahuje tyto lekce: Změny pro daný rok Organizace práce a pracovní postupy při provozování silniční dopravy Základní povinnosti řidiče Zakázané činnosti řidiče Pravidla provozu na pozemních komunikacích I.…

více »


Školení řidičů referentských vozidel (verze ve vietnamštině)

Cílem tohoto e-learningového školení je seznámit zaměstnance s informacemi důležitými pro výkon řidiče (referenta). Kurz je určen jako nástupní a opakovací školení. Obsahuje tyto lekce: Změny pro daný rok Organizace práce a pracovní postupy při provozování silniční dopravy Základní povinnosti řidiče Zakázané činnosti řidiče Pravidla provozu na pozemních komunikacích I.…

více »


GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen GDPR) – General Data Protection Regulation) stanovuje jednotný systém ochrany osobních údajů v rámci celé EU. 24. dubna 2019 vstoupil v…

více »


Dokumentace PO

Povinnosti související se zpracování dokumentace požární ochrany pro právnické a podnikající fyzické osoby stanovuje zákon č. 133/1985 Sb. a vyhláška č. 246/2001 Sb.

více »


Projekty EU

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl v letech 2010 až 2011 realizován projekt KOORDINÁTOR BOZP A PO: TVORBA A PILOTNÍ OVĚŘENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. Dotace byla poskytnuta KÚ – odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů ve výši 2 870 000 Kč v rámci projektu Operační program Vzdělávání pro…

více »


Lexikon

Náš lexikon obsahuje ucelené informace, vzory a předlohy z oblasti bezpečnosti o ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Průběžně jej aktualizujeme a doplňujeme o další témata.

více »


Preventivní požární hlídky

Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru.

více »


Preventivní požární prohlídky

Povinnost provádět preventivní požární prohlídky stanovuje Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Způsob provádění a lhůty opakování jsou stanoveny ve Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

více »


Zobrazovací jednotky

Prací se zobrazovací jednotkou se rozumí práce vykonávaná zaměstnancem jako pravidelná součást jeho obvyklé pracovní činnosti na soustavě zařízení, které obsahuje zobrazovací jednotku, klávesnici nebo jiné vstupní zařízení, software nebo další volitelné příslušenství.

více »


Dokumentace BOZP

Dokumentace BOZP definuje systém řízení BOZP v podniku – postupy, standardy a odpovědnosti a povinnosti zaměstnavatele,zaměstnanců i externích osob a organizací.

více »


Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Vznikne-li pracovní úraz, má zaměstnavatel řadu povinností, které vyplývají z právních předpisů. Povinnosti zaměstnavatele ukládá Zákoník práce a Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

více »


Pracovnělékařské služby

Podmínky a povinnosti v oblasti pracovnělékařských služeb stanovuje Zákon č. 373/2011 Sb. a Vyhláška č. 79/2013 Sb.

více »


Křovinořezy

Požadavky na bezpečný provoz křovinořezů stanovuje ČSN EN ISO 11806 – Zemědělské a lesnické stroje a Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

více »


Ruční motorové řetězové pily

Požadavky na bezpečný provoz ručních motorových řetězových pil stanovuje ČSN EN ISO 11806, ČSN EN 50110-1 ED.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních, Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a Nařízení vlády č. 28/2002 Sb.

více »


Manipulační vozíky

Požadavky na bezpečný provoz manipulačních vozíků stanovuje ČSN 26 8805, ČSN EN ISO 3691-1 a Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

více »


Práce ve výškách

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pád z výšky nebo do hloubky stanovuje Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a dále příslušné technické normy.

více »


Kancelářské práce

Bezpečnost práce a bližší podmínky při provozování kancelářské činnosti stanovuje Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a Zákon č. 309/2006 Sb.

více »


Skladování a manipulace s materiálem

Minimální požadavky na bezpečnost práce při skladování materiálů a manipulaci s břemeny stanovuje Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., a ČSN 269030.

více »


Doprava

Provozování dopravy je řešeno především v Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., a dalšími právními předpisy.

více »


Základní povinnosti fyzických osob

Základní povinnosti fyzických osob na úseku požární ochrany vymezuje zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

více »


Lexikon PO

V této části našeho lexikonu naleznete všechny podstatné informace týkající se požární ochrany.

více »


Lexikon BOZP

V této části našeho lexikonu naleznete všechny podstatné informace týkající se bezpečnosti práce.

více »


Odborná způsobilost v prevenci rizik

Odborná způsobilost pro provádění úkolů v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance (dále jen “zajišťování úkolů v prevenci rizik”)

více »


Odborná způsobilost v PO

Podle zákona o PO a vyhlášky o požární pravenci jsou některé úkoly v požární ochraně vyhrazeny osobám, které mají odbornou způsobilost podle zákona o PO.

více »


Agenturní zaměstnávání - BOZP a PO

Využívání agenturních zaměstnanců má své výhody i nevýhody.

více »


Zaměstnavatel a zpracování osobních údajů

Zaměstnavatel je správcem osobních údajů zaměstnanců a má právní důvod k jejich zpracovávání. Zaměstnanec mu k tomu tedy nemusí dávat prokazatelný souhlas. Ten vyplývá z pracovněprávního vztahu uzavřeného pracovní smlouvou. Zaměstnavatel ale smí shromažďovat pouze takové osobní údaje, které jsou potřebné pro plnění jeho povinností. K osobním údajům zaměstnanců musí…

více »


GDPR pro zaměstnance

Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen GDPR) stanovuje jednotný systém ochrany osobních údajů v rámci celé EU. Nejedná se ale v zásadě o nic nového, problematika je…

více »


Bezpečnost práce, požární ochrana a GDPR

Představovat Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,– General Data Protection Regulation je jistě zbytečné. Co GDPR a BOZP a PO?

více »


Odborová organizace a BOZP a PO

Účast odborové organizace (a zaměstnanců jejich prostřednictvím) při zajišťování BOZP v podniku stanoví zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce.

více »Aktuality – celkem nalezeno: 6

Co víte o školení požární ochrany?

Školení požární ochrany jsou povinné provádět právnícké a fyzické podnikající osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. Právnícké a fyzické podnikající osoby, které provozují činnosti bez požárního nebezpečí by měli provádět školení požární ochrany podle zákona č. 262/2006 Sb,. zákoník práce. Školení požární ochrany je nutné zajisti i…

více »


Nové právní předpisy - Leden 2014

Ve Sbírce zákonů byly zveřejněny nové předpisy.

více »


E-learningový kurz Ergonomie práce na PC

Objednejte si náš nový e-learningový kurz určený pro administrativní pracovníky s 50% slevou.

více »


Křovinořezy a jejich použití

Pracujete někdy s křovinořezem? Víte jaká rizika vám hrozí a co vše musíte zajistit?

více »


Odborná způsobilost v požární ochraně

Některé úkoly v požární ochraně jsou vyhrazeny odborně způsobilým osobám.

více »


Bezpečnost práce, požární ochrana a GDPR

Představovat Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,– General Data Protection Regulation je jistě zbytečné. Co GDPR a BOZP a PO?

více »Dotazy v poradně – celkem nalezeno: 0Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK