Provozovatel musí uchovávat následující záznamy:

  • Jméno a adresa prodejce, výrobní číslo a datum dodání musí být uchovány minimálně 20 let po prodeji nebo dokud není na stálo vyřazeno z provozu,
  • Písemné záznamy o opakovaných a ročních prohlídkách musí obsahovat datum prohlídky, zjištěné nedostatky, provedená nápravná opatření a identifikaci osob(y), která prohlídku prováděla. Tyto záznamy se musí uchovávat minimálně 10 let po prodeji nebo dokud není plošina na stálo vyřazena z provozu,
  • Písemné záznamy o všech provedených opravách musí obsahovat datum těchto oprav, popis provedených prací a identifikaci osob(y), která opravu prováděla. Tyto záznamy se musí uchovávat minimálně 10 let po prodeji nebo doku není plošina na stálo vyřazena z provozu.