Online test firmy

Online test vaší firmy

Pro zjištění situace ve vaší firmě zodpovězte následující jednoduché otázky (otázka zodpovězená „Nevím“ nebude do výsledků započítána).

Otázky:

Je provedena identifikace a analýza rizik?
Je zpracovaná kategorizace prací ?
Je provedeno začlenění provozovaných činností do kategorií podle požárního nebezpečí v organizaci?
Je zpracována dokumentace BOZP?
Je zpracovaná dokumentace PO ?
Je prováděna prokazatelná kontrola dokumentace požární ochrany 1x za rok?
Je prováděna kontrolní činnost (jsou provedeny zápisy o jejich průběhu a výsledku) BOZP a PO?
Jsou prováděny každoročně prověrky BOZP na všech pracovištích ?
Jsou prováděna školení bezpečnosti práce zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců?
Provádí se školení požární ochrany zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců?
Je uzavřená smlouva se závodním lékařem (poskytovatelem pracovnělékařských služeb)?
Jsou pracoviště vybavena prostředky pro poskytnutí první pomoci?
Jsou prováděny revize a prohlídky vyhrazených technických zařízení?
Je vedena požární kniha?
Jsou přenosné hasící přístroje a hydranty volně přístupné?
Provádí se pravidelně roční kontrola přenosných hasících přístrojů a hydrantů?
Jsou zaměstnancům poskytovány bezplatně osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)?
Je provedeno bezpečnostní značení na pracovištích - bezpečnostní tabulky, označení cest, pracovišť, nosnost regálů.....
Jsou evidovány a šetřeny pracovní úrazy (podle změn k 1.1.2015)?

Pokud chcete zaslat výsledky i na email, stačí vyplnit v následujícím poli platnou emailovou adresu:


Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK