Systémový Audit BOZP a PO

Výhradní nabídka pro současné a bývalé zákazníky a klienty.

Zjistíme všechny neshody v bezpečnosti práce a požární ochraně a navrhneme konkrétní řešení.

Co je to?

Vyhodnocení úrovně bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO) ve vaší firmě a návrh opatření k nápravě. Probíhá distančně na rozdíl od Komplexního auditu BOZP a PO, který je prováděn i přímo na pracovištích klienta. Dále probíhá ve variantě – kterou si zvolí klient

  1. Klient poskytne auditorovi k vyhodnocení podklady (dokumentace BOZP a PO, protokoly a záznamy, revizní zprávy….) v digitální nebo listinné formě.
  2. Klient prostřednictvím videokonference zodpovídá na otázky auditora. Tomu předchází příprava.

Další postup

  • Vyhodnocení auditu popřípadě vyjasnění sporných bodů.
  • Zpracování zprávy z auditu včetně seznamu neshod a přesného odkazu na porušené právní předpisy.
  • Zpracování návrhu opatření k odstranění neshod.
  • Projednání zprávy z auditu s klientem – zpravidla videokonference. Zpráva z auditu bude klientovi zaslána e-mailem ve formátu pdf.

Rozsah auditu:

1. Povinnosti a odpovědnosti.
2. Kontrola a monitorování.
3. Evidence a analýza rizik, kategorizace prací.
4. Dokumentace BOZP.
5. Účast zaměstnanců na zajišťování BOZP.
6. Organizace práce – pracovní postupy.
7. Vzdělávání a školení.
8. Odborná školení.
9. Zdravotní péče a pracovní úrazy.
10. Osobní ochranné pracovní prostředky.
11. Stroje.
12. Vyhrazené elektrická zařízení.
13. Vyhrazená tlaková zařízení.
14. Vyhrazené zdvihací zařízení.
15. Vyhrazená plynová zařízení.
16. Sklady.
17. Doprava.
18. Sváření.
19. Technické prostředky.

Objednejte si Systémový audit BOZP a PO u G U A R D 7, v.o.s.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK