• Smlouvu o poskytování pracovnělékařských službách může zaměstnavatel uzavřít s více poskytovateli.
  • Dohled na všech pracovištích zaměstnavatele se vykonává nejméně
    jedenkrát za 2 kalendářní roky u prací zařazených do kategorie první,
  • jedenkrát za rok u ostatních prací.

Legislativa