Roční prohlídka musí být na plošině provedena nejdéle za 13 měsíců ode dne ukončení předchozí roční prohlídky. Prohlídka musí být provedena osobou kvalifikovanou na specifický typ a provedení. Prohlídka musí obsahovat položky specifikované výrobcem pro roční prohlídku.