Rozdělení elektrických spotřebičů podle užívání

Skupina A – Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli.
Skupina B – Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atd.).
Skupina C – Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách.
Skupina D – Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, internetové kavárny atd.).
Skupina E – Spotřebiče používané při administrativní činnosti.

Provádění revizí elektrických spotřebičů

Revize elektrických spotřebičů zajišťuje jejich provozovatel:

 • vždy při každé přepokládané nebo zjištěné závadě (např. podezření na poškození proudem, nárazem, tekutinou apod.) k ověření jejich stavu z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem.
 • pravidelně ve stanovených lhůtách (viz následující tabulka).
 • vždy po jejich opravě nebo úpravě,

Lhůty pravidelných revizí elektrických spotřebičů držených v ruce a nepřipevněných spotřebičů:

 • První pravidelná revize se provádí nejpozději ve lhůtě dané touto tabulkou od uvedení do provozu.
 • V případě velmi častého používání elektrického ručního nářadí (s nářadím se pracuje např. delší dobu než 250 provozních hodin za rok), je vhodné kratší lhůty pravidelných revizí stanovit místním provozním bezpečnostním předpisem.
 • Lhůty kontrol a revizí se uplatňují také u elektrických spotřebičů i v případě jejich dlouhodobého pronájmu.
 • Kontroly a revize se vztahují i na prodlužovací a odpojitelné přívody. V případě, že přívod obsahuje ochranný vodič, ověřuje se jeho celistvost a odpor a aplikují se lhůty pro spotřebiče třídy ochrany I.
 • Pro prodlužovací přívody se při stanovení lhůt pravidelných revizí použijí stejné lhůty jako lhůty uvedené pro spotřebiče držené v ruce. Pro odpojitelné přívody se při stanovení lhůt pravidelných revizí použijí stejné lhůty jako pro spotřebič, se kterým se používají.
 • Elektrické spotřebiče provozované v záruční lhůtě (stanovené zákonem, výrobcem nebo prodejcem) se revidují pouze v rozsahu nevyžadujícím zásah do jejich konstrukce. Termín první revize se počítá od uvedení do provozu.
 • U spotřebičů třídy ochrany I a prodlužovacích a odpojitelných přívodů se před uvedením do provozu doporučuje ověřit spojitost ochranného vodiče.
 • Lhůty pravidelných revizí mohou být případně na základě analýzy rizik stanoveny odlišně.

Provádění kontrol elektrických spotřebičů

Kontroly nepřipevněných elektrických spotřebičů provádí jejich uživatel před jejich použitím. K tomu, jak tuto činnost provádět, musí být uživatel poučen. K tomuto poučení slouží návod výrobce nebo dodavatele obsažený v jeho průvodní dokumentaci nebo místní provozní bezpečnostní předpis.

Při kontrole elektrických spotřebičů se provádí: