Před použitím každý den nebo na začátku každé směny musí být u plošiny provedena vizuální prohlídka a funkční zkouška obsahující:

 • Provozní a nouzové ovladače,
 • bezpečnostní zařízení,
 • osobní ochranná zařízení,
 • netěsnosti pneumatického, hydraulického a palivového systému,
 • kabelové a drátové spoje,
 • uvolněné, poškozené nebo chybějící části,
 • pneumatiky, kola a šrouby kol,
 • instrukce, výstrahy, označení ovladačů a provozní návod k použití,
 • nosné prvky včetně opěr,
 • pracovní plošina včetně zábradlí, podlahy, kotvení a připevnění,
 • další položky specifikované výrobcem.