Pravidelná prohlídka musí být prováděna podle instrukcí v návodu k použití výrobce:

 • Při změně provozovatele, pokud není rozhodnuto, že pravidelná nebo roční prohlídka je platná,
 • u plošiny, která je mimo provoz déle než tři měsíce, před tím, než je uvedena do provozu, pokud provozní podmínky nevyžadují interval kratší.

Pravidelná prohlídka musí být provedena osobou kvalifikovanou na daný typ a provedení. Prohlídka musí obsahovat všechny položky specifikované výrobcem pro pravidelnou prohlídku a musí zahrnovat minimálně:

 • Všechny funkce a jejich ovladače pro rychlost, plynulost pohybů a jejich meze,
 • ovladače podvozku nebo základny, včetně prostředků pro přemostění přídavných ovladačů,
 • všechny řetězové a lanové mechanizmy z hlediska nastavení a opotřebených nebo poškozených částí,
 • všechna nouzová a bezpečnostní zařízení,
 • namazání všech pohybujících se částí, prohlídka filtrů, hydraulického oleje, motorového oleje a chladiva podle specifikace výrobce,
 • vizuální prohlídka nosných částí a jiných kritických částí a součástí, jako jsou spojovací prvky, kolíky, hřídele, šrouby, připevňující točnu a blokovací zařízení,
 • instrukce, výstrahy a označení ovládačů,
 • hydraulické a pneumatické systémy z hlediska pozorovatelného poškození nebo úniku,
 • elektrické systémy z hlediska známek zničení, poškození, znečištění nebo hromadění vlhkosti,
 • další položky specifikované výrobcem.