Práce zvedací plošiny v blízkosti elektrického vedení pod napětím je možná jen s posádkou pro to speciálně vyškolenou a vybavenou OOPP. Plošina musí být pro práci v blízkosti elektrického zařízení vhodná. Jinak musí být dodržena minimální vzdálenost plošiny od částí pod napětím od 3 do 13 m podle velikosti napětí.