Provoz jeřábů a zdvihadel se řídí nařízením vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti (dále jen „nařízení“), návodem výrobce a dalšími právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Základní požadavky na bezpečnost vyhrazených zdvihacích zařízení jsou uvedeny v § 10 nařízení.

Při provozu pracovních plošin musí být brána v úvahu všechna rizika při práci, závažná nebezpečí a možné nebezpečné situace a události.

Pracovní systém zdvihacích plošin

Před použitím pracovních plošin zajistí provozovatel zpracování pracovního systému. Pracovní systém obsahuje:

  • plánování provozu včetně postupů pro vyproštění osob nebo stroje v případě nouze,
  • výběr, opatření a použití vhodné pracovní plošiny a s ní souvisejícího pracovního zařazení,
  • přípravu a údržbu místa podle požadavků pro užití pracovní plošiny,
  • údržbu pracovní plošiny včetně prohlídek a oprav podle doporučení výrobce,
  • zaškolenou obsluhu, oprávněnou k provozu pracovní plošiny,
  • seznámení obsluhy pracovní plošiny se strojem, který bude používat, včetně místních specifik, upozornění na nebezpečí v prostorech, kde bude pracovní plošina provozována, a to před zahájením práce,
  • monitorování činností a kontrolu práce obsluhy,
  • opatření proti neoprávněnému použití pracovní plošiny,
  • opatření pro zajištění bezpečnosti osob neúčastnících se provozu pracovní plošiny.

Pro realizaci pracovního systému určí provozovatel pracovní plošiny pověřenou osobu.

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny

Při provozu pojízdné zdvihací pracovní plošiny musí být brána v úvahu všechna rizika při práci, závažná nebezpečí; a možné nebezpečné situace a události.

Legislativa