Základními ochrannými vlastnostmi, které musí mít každá ochranná přilba, je odolnost proti nárazu, což znamená, že skořepina společně s náhlavní vložkou musí požadovaným způsobem tlumit energii nárazů, a také odolnost proti proražení ostrým předmětem.

Přilba chrání pracovníka i při nárazech velkých předmětů. Leckdy může dojít k odhození zasaženého pracovníka, které je způsobeno hybností břemene, nicméně k přímému poranění hlavy chráněné přilbou nedojde.

Také při pádech z výšky hraje přilba velkou roli, neboť značný podíl u smrtelných úrazů mají právě poranění hlavy. Přilba pochopitelně nemůže chránit absolutně, ale snížení následků se projeví vždy.

Při používání ochranných přileb ve speciálních podmínkách, například při velmi vysoké nebo naopak nízké teplotě, je nutno vybrat takový prostředek, který poskytuje ochranu i za těchto okolností. Těmto podmínkám odolávají jen speciálně zkoušené přilby a je to u nich opět vyznačeno v návodu.

Životnost přileb je omezená, neboť jejich materiál časem degraduje. Ke snížení mechanických vlastností dochází i v případě, kdy se přilba nepoužívá. Podle současných požadavků normy musí výrobce dobu životnosti přilby uvádět v návodu.