Ochrana osobních údajů - webové stránky

Správce

Správcem osobních údajů je podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: GDPR) je GUARD7, v. o. s., IČ:48173622.

Kontaktní údaje správce

GUARD7, v. o. s, Divišova 235, Pardubice 530 02,
e-mail guard7@guard7.cz, tel. +420 466 535 700,
ID datové schránky: trg7g8

Kontaktní osoba správce

Bc. Miloš Eichler, eichler@guard7.cz, tel+ 420 605 246 604

Kategorie osobních údajů

Jsou zpracovávány pouze osobní údaje zařazené v normální kategorii osobních údajů

Účel zpracování

Účelem zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím „cookies“ je sběr dat pro službu Google Analytics. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činnosti na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.
Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společnosti Google, a to:

 1. přehledy zobrazení v reklamní sítí Google,
 2. remarketing (zobrazování reklam v obsahově sítí na základě zhlédnutých produktů),
 3. rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).
  Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Chcete-li zablokovat odesílání anonymních statistik pomocí nástroje Google Analytics, můžete k tomu využít plugin poskytovaný společností Google. Tento plugin je třeba stáhnout a nainstalovat do vašeho prohlížeče.

Kromě společnosti Google – viz výše, nepředává shromážděné osobní údaje dalším právnickým fyzickým podnikajícím osobám ani fyzickým osobám.
Správce nemá v úmyslu předat shromážděné osobní údaje do další země ať ji ž v rámci EU nebo mimo EU.
Osobní údaje shromážděné Google Analytics jsou ukládány výhradně společností Google. Správce je neukládá na žádném lokálním ani vzdáleném úložišti.

Účel, právní důvod zpracování a rozsah osobních údajů

Google Analytics

Účel zpracování osobních údajů
Správce www.guard7.cz používá data z Google Analytics výhradně jako podklad pro další budování svých webových stránek.

Rozsah zpracování osobních údajů
Rozsah je stanoven službou Google Analytics.

Právní důvod zpracování osobních údajů
Právním důvodem je souhlas subjektu osobních údajů vyjádřený zaškrtnutím butonu OK.

Zpravodaj BOZP a PO

Účel zpracování osobních údajů
Po registraci používá správce osobní údaje subjektů osobních údajů pro rozesílání e-mailových zpravodajů z oblasti BOZP, PO, ochrany životního prostředí, pracovněprávních vztahů a problematiky GDPR. Pro tyto účely se používá pouze e-mailová adresa.
Při každém zaslání zpravodaje je možné se odhlásit prostým kliknutím na hyperlink.

Rozsah zpracování osobních údajů
E-mailová adresa, na kterou je zpravodaj zasílán a oblasti které budou ve zpravodaji obsaženy

Právní důvod zpracování osobních údajů
Právním důvodem je souhlas subjektu osobních údajů vyjádřený zaškrtnutím butonu PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU.

Poptávkový formulář

Účel zpracování osobních údajů
Slouží k vyřizování poptávek nebo konzultací k produktům správce.

Právní důvod zpracování osobních údajů
Právním důvodem je oprávněný zájem správce – vyřízení poptávky nebo konzultace k produktu potenciálního zákazníka.

Rozsah zpracování osobních údajů
Povinná položka je pouze e-mailová adresa. Je zde uvedena možnost použít e-malovou nebo telefonickou komunikaci.

Práva subjektu osobních údajů

Subjekt osobních údajů má práva

 1. Právo subjektu údajů na transparentní informace.
 2. Právo subjektu údajů na informace.
 3. Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům.
 4. Právo subjektu údajů na opravu.
 5. Právo subjektu údajů být zapomenut.
 6. Právo subjektu údajů na omezení zpracování.
 7. Právo na oznámení při opravě nebo výmazu údajů nebo při omezení zpracování.
 8. Právo na přenositelnost údajů.
 9. Právo vznést námitku.
 10. Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném rozhodování.
 11. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Více zde

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje pro rozesílání zpravodaje jsou uchovávány až do odvolání souhlasu uděleného subjektem osobních údajů. Po odvolání souhlasu jsou v co nejkratší možné době vymazány.
Osobní údaje shromážděné Google Analytics jsou ukládány výhradně společností Google. Správce je neukládá na žádném lokálním ani vzdáleném úložišti.

Technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů

Správce, přijal odpovídající technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Jejich popis není uveden vzhledem k riziku, které by z toho vyplývalo.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK