Ochrana osobních údajů - GUARDIAN

Správce

Správce je na základě smluvního vztahu obchodním partnerem zpracovatele.

Zpracovatel

Zpracovatelem osobních údajů pro správce je podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: GDPR) je GUARD7, v. o. s., IČ: 48173622.

Kontaktní údaje zpracovatele

GUARD7, v. o. s, Divišova 235, Pardubice 530 03,
e-mail: guard7@guard7.cz, tel.: +420 466 535 700,
ID datové schránky: trg7g8

Kontaktní osoba zpracovatele

Bc. Miloš Eichler, eichler@guard7.cz, tel.: + 420 605 246 604

Účel zpracování

Účelem zpracování osobních údajů uživatelů je poskytnutí portálu GUARDIAN pro vedení potřebné agendy BOZP a PO. Tyto osobní údaje jsou dále uloženy na úložištích zpracovatele.

Kategorie osobních údajů

 1. Záznamy a dokumentace o pracovních úrazech a nemocech z povolání – zvláštní kategorie osobních údajů.
 2. Ostatní, data, záznamy a dokumentace jsou v normální kategorii osobních údajů

Přístup k osobním údajům

Správce má neustálý přístup ke všem osobním údajům vedeným v portálu GUARDIAN a může je v plné míře editovat.

Rozsah zpracování osobních údajů

Rozsah je stanoven tak, aby vyhovovaly požadavkům vyplývajících z právních předpisů České republiky pro zajištění povinností zaměstnavatele v oblasti BOZP a PO. Zpravidla v rozsahu (týkající se osobních údajů):

 • databáze pracovních pozic,
 • databáze zaměstnanců
 • záznamy a certifikáty o školení,
 • dokumentace o pracovních úrazech
 • záznamy o kontrolní činnosti a monitorování.

Právní důvod zpracování osobních údajů

Právní důvody:

 • splnění smlouvy
 • splnění právní povinnosti

Práva subjektu osobních údajů

Subjekt osobních údajů má práva

 1. Právo subjektu údajů na transparentní informace.
 2. Právo subjektu údajů na informace.
 3. Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům.
 4. Právo subjektu údajů na opravu.
 5. Právo subjektu údajů být zapomenut.
 6. Právo subjektu údajů na omezení zpracování.
 7. Právo na oznámení při opravě nebo výmazu údajů nebo při omezení zpracování.
 8. Právo na přenositelnost údajů.
 9. Právo vznést námitku.
 10. Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném rozhodování.
 11. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Více zde

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané zpracovatelem pro plnění právní povinnosti správce, tj. zajištění BOZP a PO sou vymazány automaticky za 30 dní po ukončení smluvního vztahu v souladu se zpracovatelskou smlouvou. Tyto změny (smazání) jsou nevratné.

Osobní údaje použité v obchodním styku pro uzavření smlouvy a pro její plnění jsou vedeny:

 1. po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy – po trvání doby záruky – 2 roky.
 2. po dobu nezbytnou pro promlčení – 3 roky.
 3. po dobu nezbytnou pro plnění právní povinnosti – archivace daňového dokladu po dobu 10 let (jeho náležitostí jsou osobní údaje).

Technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů

Správce, přijal odpovídající technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Jejich popis není uveden vzhledem k riziku, které by z toho vyplývalo.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK