Ochrana osobních údajů - e-learning

Správce

Správce je obchodním partnerem zpracovatele – na základě smlouvy nebo objednávky.

Zpracovatel

Zpracovatelem osobních údajů pro správce je podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: GDPR) je GUARD7, v. o. s., IČ: 48173622.

Kontaktní údaje zpracovatele

GUARD7, v. o. s, Divišova 235, Pardubice 530 03,
e-mail: guard7@guard7.cz, tel.: +420 466 535 700,
ID datové schránky: trg7g8

Kontaktní osoba zpracovatele

Bc. Miloš Eichler, eichler@guard7.cz, tel.: + 420 605 246 604

Kategorie osobních údajů

Jsou zpracovávány pouze osobní údaje zařazené v normální kategorii osobních údajů

Účel zpracování

Účelem zpracování osobních údajů uživatelů je poskytnutí e-learningového školení subjektu osobních údajů, který je v pozici zaměstnance (popřípadě jiného pracovního vztahu) vůči správci osobních údajů. Tyto osobní údaje jsou dále uloženy na úložištích zpracovatele.

Přístup k osobním údajům

Správce má neustálý přístup k osobním údajům vedeným správce v administraci LMS a jednotlivé subjekty osobních údajů v přístupech k jim přiděleným e-learningovým kurzům. Výše uvedené neplatí, tam, kde se jedná jen o jednorázové použití e-learningových kurzů bez zavedení LMS.

Rozsah zpracování osobních údajů

Rozsah je stanoven požadavky zpracovatele tak, aby vyhovovaly požadavkům vyplývajících z právních předpisů České republiky pro zajištění povinností zaměstnavatele v oblasti BOZP a PO. Zpravidla v rozsahu:

 • jméno a příjmení.
 • osobní číslo,
 • pracovní pozice,
 • jméno organizace,
 • sídlo organizace
 • e-mailová adresa,
  Výše uvedené osobní údaje jsou použity pro administraci a evidenci a vystavení certifikátů o školení.

Právní důvod zpracování osobních údajů

Právní důvody:

 • splnění smlouvy
 • splnění právní povinnosti

Práva subjektu osobních údajů

Subjekt osobních údajů má práva

 1. Právo subjektu údajů na transparentní informace.
 2. Právo subjektu údajů na informace.
 3. Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům.
 4. Právo subjektu údajů na opravu.
 5. Právo subjektu údajů být zapomenut.
 6. Právo subjektu údajů na omezení zpracování.
 7. Právo na oznámení při opravě nebo výmazu údajů nebo při omezení zpracování.
 8. Právo na přenositelnost údajů.
 9. Právo vznést námitku.
 10. Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném rozhodování.
 11. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Více zde

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje použité v e-learningu zpracovávané zpracovatelem jsou:

 • pro jednorázové kurzy vymazány automaticky za 24 hodin od ukončení kurzu.
 • pro školení umístněná v LMS vymazány automaticky za 30 dní od ukončení smluvního vztahu v souladu se zpracovatelskou smlouvou.
  Tyto změny (smazání) jsou nevratné.

Osobní údaje použité v obchodním styku pro uzavření smlouvy a pro její plnění jsou vedeny:

 1. po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy – po trvání doby záruky – 2 roky.
 2. po dobu nezbytnou pro promlčení – 3 roky.
 3. po dobu nezbytnou pro plnění právní povinnosti – archivace daňového dokladu po dobu 10 let (jeho náležitostí jsou osobní údaje).

Technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů

Správce, přijal odpovídající technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Jejich popis není uveden vzhledem k riziku, které by z toho vyplývalo.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK