Nová legislativa Vyhláška 200/2012 Sb.

14. 06. 2012

Novinky

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. Účinnost od 15.6. 2012

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 200/2012
ze dne 6. června 2012,

kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb.,
o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany,
ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb., k provedení § 72 odst. 7 zákona:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 34 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
2. V § 35 odst. 8 se věta čtvrtá nahrazuje větou “Při neúspěšné zkoušce se postupuje podle odstavce 6.”.
3. V § 36 odst. 5 se za slova “toto ověření” vkládá slovo “jedenkrát”.

Čl. II

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. června 2012.

Ministr:
Kubice v. r.


Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK