Pracovně lékařské služby nebo závodní preventivní péče?

12. 01. 2012

Novinky

Od 1.4.2012 se v Zákoníku práce mění pojem závodní preventivní péče na pojem pracovně lékařské služby, a lékař závodně preventivní péče bude nazýván poskytovatelem pracovně lékařských služeb. V Zákoně 20/1966 Sb., kde ale v § 18 a stále zůstává závodní preventivní péče…..

Zákon 375/2011 Sb.

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách,zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě

ČÁST STO ČTVRTÁ – Změna zákoníku práce

Čl. CIV

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb. a zákona č. 185/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 41 odst. 1 písm. a), b), d) a f), § 52 písm. d) a e), § 53 odst. 1 písm. e), § 56 písm. a), § 67 odst. 1 větě třetí, § 139 odst. 1 písm. b), § 235 odst. 3 písm. c), § 245 odst. 2 a v § 247 odst. 3 se slova “zařízením závodní preventivní péče” nahrazují slovy “poskytovatelem pracovnělékařských služeb”.

2. V § 45 se slova “lékaře zařízení závodní preventivní péče” nahrazují slovy “poskytovatele pracovnělékařských služeb”.

3. V § 52 písm. e) se slova “dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci” nahrazují slovy “dlouhodobě zdravotní způsobilost”.

4. V § 93a odst. 3 se za slova “v případě zaměstnanců” vkládá slovo “poskytovatele”.

5. V § 94 odst. 2 se slova “lékařem závodní preventivní péče” nahrazují slovy “poskytovatelem pracovnělékařských služeb” a slova “poskytnuté zdravotní péče” se nahrazují slovy “poskytnutých zdravotních služeb”.

6. V § 102 odst. 6 větě první a třetí se slova “se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči” nahrazují slovy “s poskytovatelem pracovnělékařských služeb” a ve větě druhé se za slovo “zejména” vkládá slovo “poskytovatele”.

7. V § 103 odst. 1 písm. d) se slova “které zařízení závodní preventivní péče jim poskytuje závodní preventivní péči” nahrazují slovy “u kterého poskytovatele pracovnělékařských služeb jim budou poskytnuty pracovnělékařské služby”.

8. V § 108 odst. 3 písm. b) se slova “zajišťování závodní preventivní péče” nahrazují slovy “poskytování pracovnělékařských služeb”.

9. V § 191, § 274 odst. 1 větě první a druhé a v § 363 odst. 1 se slova “ve zdravotnickém zařízení” nahrazují slovy “u poskytovatele zdravotních služeb”.

10. V § 203 odst. 2 písm. k) se slova “při výkonu zdravotnických služeb” nahrazují slovy “při zajišťování zdravotního dozoru”.

11. V § 215 odst. 2 písm. a) se slova “ve zdravotnických zařízeních” nahrazují slovy “u poskytovatelů zdravotních služeb”.

12. V § 224 odst. 1 písmeno d) zní:

“d) pracovnělékařské služby.”.

13. V § 247 odst. 1 se slova “lékařem závodní preventivní péče” nahrazují slovy “poskytovatelem pracovnělékařských služeb”.

14. V § 274 odst. 1 větě první a druhé se slova “k nim” nahrazují slovy “k němu”.

15. V § 342 odst. 1 se za slovo “zákona” vkládají slova “nebo pokračování v poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách”.

16. V § 347 odst. 1 větě druhé se slova “zdravotnické zařízení příslušné” nahrazují slovy “poskytovatel zdravotních služeb příslušný”.


Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK