Změny v oblasti OOPP od 1.11. 2021

26. 10. 2021

Novinky

1.11 2021 vstupuje v účinnost nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

1.11 2021 vstupuje v účinnost nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků které nahrazuje a ruší nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

Čeho se změny týkají?

  • v §3 doplněn odst. 5: „Osobní ochranný pracovní prostředek se přiděluje zaměstnanci vždy, jestliže u původního skončila jeho výrobcem stanovená životnost, ztratil svoje funkční vlastnosti nebo účinnost proti vyskytujícím se rizikům anebo jeho používání představuje další riziko.“
  • v §5 rozšířeno znění odst. 2:“V případě, že je mycí nebo čisticí prostředek trvale dostupný v sanitárních zařízeních pracoviště, příloha č. 4 k tomuto nařízení se pro tento mycí a čisticí prostředek nepoužije; to neplatí pro textilní ručníky poskytované zaměstnanci, který vykonává práci velmi nečistou nebo práci nečistou podle části I. přílohy č. 4 k tomuto nařízení.”
  • V příloze č. 1 je upravena a rozšířena „křížovka“.
    Ve sloupci části těla (označení písmeny) došlo ke změně pořadí některých částí těla,
    V řádku rizika (označení čísly) hlavně došlo k rozšíření. Byla přidána zcela nová rizika (utonutí – práce na vodě a v blízkosti vodních ploch a nádrží; nedostatek kyslíku – práce kde může být např. výskyt vysoké koncentrace sice netoxických ale nedýchatelných plynů – CO2, N2, tj. šachty, kanalizace, prostory kde probíhají biologické a vyhnívací procesy atd.; nedostatečná viditelnost – typicky práce, kde je požadována reflexní vesta nebo oděv), přidána byla i rizika statické elektřiny (Ex prostory s nutností použití antistatických pomůcek), dále byla upravena část biologická rizika, kde nejsou uvedeny konkrétní biologické činitele, ale média nebo zvířata, kde se tyto činitele vyskytují, v chemických rizicích je výslovně zmíněno, že se jedná i o nanomateriály. I tady došlo k přeházení některých rizik.
  • V příloze č. 2 je upraveno rozdělení a výčet typů OOPP Nově tam je bod VII., který řeší ochranu venku pracujících zaměstnanců a jejich ochranu před UV zářením (prostředky k ochraně pokožky – ochranné krémy), protože jak je uvedeno dole pod čarou s odkazem na evropskou směrnici Rady 89/656/EHS tento typ prostředku je možné považovat za „doplněk nebo příslušenství“, a to přesto, že ochranné krémy nejsou osobním ochranným prostředkem podle čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425.
  • V příloze č. 3 jsou uvedeny příklady činností a odvětví a obory činnosti, které mohou vyžadovat ve vztahu k rizikům a na základě jejich vyhodnocení poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků. Na rozdíl od „495/2001“ tato příkladová tabulka přímo odkazuje na části těla (označení písmenem) a rizika (označení číslem), tak jak jsou uvedena v křížovce v příloze č.1 a k nim uvádí příslušný typ OOPP.

Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK