Změny v BOZP po novelizaci zákona č. 258/2000 Sb. o veřejném zdraví, k 1.5 2020

05. 05. 2020

Novinky

Změny v BOZP po novelizaci zákona č. 258/2000 Sb. o veřejném zdraví, účinné k 1.5 2020

Pravidla pro nakládání s vybranými NCHLS

Byla zrušena povinnost zpracovávat písemná pravidla pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a povinnost jejich projednání na místně příslušné krajské hygienické stanici.

Kategorizace prací – protokol o odborném hodnocení

U faktorů fyzická zátěž a pracovní poloha je možné zařadit práce do druhé kategorie také na základě protokolu o odborném hodnocení (§ 38 odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb. ) který zpracuje držitel autorizace k vyšetření v oboru fyziologie práce (§ 83a odst. 1 písm. i )a který nahradí doposud požadované měření. Nelze ale použít pro účely vyřazení práce z rizikových prací pro rizikové faktory fyzická zátěž nebo pracovní poloha.

Protokol o odborném hodnocení musí obsahovat:

  1. údaje o charakteru práce,
  2. místu výkonu práce,
  3. době výkonu práce,
  4. směnnosti,
  5. informace o manipulovaném materiálu,
  6. režimu práce,
  7. přestávkách na jídlo a oddech v průběhu konání práce,
  8. používaném nářadí,
  9. pohlaví zaměstnanců a jejich rotaci na jednotlivých pracovních pozicích,
  10. fotodokumentaci vztahující se k pracovnímu prostředí, pokud byla pořízena.

Nemoci z povolání

Pokud se u zaměstnavatele vyskytne nemoc nebo ohrožení nemocí z povolání vlivem fyzické zátěže nebo pracovní polohy, musí do 6 měsíců ode dne uznání nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání předložit orgánu ochrany veřejného zdraví protokol o měření.

Agenturní zaměstnávání

Uživatel předá agentuře práce před zahájením pracovní činnosti služeb informace o kategorii práce dočasně přiděleného zaměstnance a míru předpokládané expozice rizikovými faktory.
pro zajištění pracovnělékařských
Po skončení přidělení zaměstnance agentury práce uživatel předá agentuře práce evidenci rizikových prací dočasně přidělených zaměstnanců.


Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK