Novela NV č. 375/2017 Sb.

13. 11. 2017

Novinky

V odstavcích 1 až 5 se zpřesňují požadavky na relativní velikost plochy jednotlivých bezpečnostních barev a na umístění šikmého pruhu u zákazových značek v souladu s požadavky směrnice Rady 92/58/EHS, jinak je úprava podle § 3 nařízení vlády č. 11/2002 Sb. beze změny, a to včetně umožnění náhrady žluté barvy fotoluminiscenčním materiálem žlutozelené barvy v odstavci 7, kterým se nad rámec minimálních požadavků směrnice zvyšuje viditelnost značení a tím i bezpečnost.

Co se týče způsobu značení výstrahy před nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, úprava podle § 4 odst. 1 až 3 nařízení vlády č. 11/2002 Sb. se změnila tak, aby byla zajištěna návaznost na přímo použitelný předpis EU (použití výstražných symbolů nebezpečnosti) a zapracovány požadavky čl. 1 odst. 4 směrnice EP a Rady 2014/27/EU. Z tohoto důvodu se rovněž doplňuje nový odstavec 4, kterým se zavádí výjimka z označování pro nádoby používané po velmi krátkou dobu nebo s často se měnícím obsahem, a to za předpokladu přijetí jiných vhodných opatření (zpravidla jde o nádoby používané v laboratořích kvalifikovanými a náležitě vyškolenými zaměstnanci).

Ustanovení § 5 a § 6 zůstala stejná. V § 7 se doplnilo: „Bezpečnostní značky, jejichž vyobrazení a význam odpovídá požadavkům české technické normy na registrované bezpečnostní značky11), lze používat jako bezpečnostní značky podle tohoto nařízení vlády, i když nejsou v příloze k tomuto nařízení vlády vyobrazeny.“

V příloze k nařízení vlády jsou malé změny. V bodu 6 “Informativní značky pro označení únikové cesty a nouzového východu nebo místa první pomoci a zařízení pro přivolání první pomoci” se z důvodu odstranění aplikačních pochybností doplňuje značka “Únikový východ (vpravo)”, která je zrcadlovým obrazem značky “Únikový východ (vlevo)”, a do skupiny značek “Nouzový východ/úniková cesta” se obdobně vkládá značka s bílou šipkou mířící vpravo k bílému obdélníku.

V bodě 7 “Informativní značky pro věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení a směr cesty” se mění vyobrazení značky “Požární žebřík” tak, že se vedle žebříku doplňuje symbol plamene, který je na všech ostatních značkách v tomto bodě, s výjimkou směrovek k zařízení požární ochrany. Důvodem je dosažení souladu se vzhledem registrované značky F003 “Požární žebřík” podle ČSN EN ISO 7010:2012 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky.

Zdroj: BOZPINFO


Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK