Lesní mateřské školy a jejich povinnosti v oblastech BOZP, BOZ dětí a PO

19. 09. 2017

Novinky

Jste provozovatele lesní mateřské školy nebo lesního kluby či jiného spolku, který se stará o předškolní výchovu dětí?

Je důležité si uvědomit, že nezáleží na tom, zda jste zapsaní v rejstříku školních právnických osob nebo, zda Vaše Lesní mateřská škola funguje jako spolek či klub. Záleží na tom, že jste právnická osoba, která má své zaměstnance a tím pádem i své povinnosti v oblasti BOZP a PO.

Každý zaměstnavatel musí:

 • Zpracovat dokumentaci BOZP a PO:
  • Kategorizace prací
  • Identifikace a zhodnocení rizik
  • Organizační směrnice BOZP
  • Směrnice osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) – je-li potřeba
  • Směrnice o školení a vzdělání zaměstnanců
  • Směrnice pro zakázané práce ženám a mladistvým
  • Směrnice pro řidiče referentských vozidel (Pokud Vaše pracovní činnost obsahuje i řízení)
  • Směrnice pro pracovní úrazy
  • Traumatologický plán
  • Provozní předpisy
  • Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
  • Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím včetně míst, kde se tyto činnosti vykonávají.
  • Posouzení požárního nebezpečí.
  • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany.
  • Požárně poplachové směrnice.
  • Požární evakuační plán.
  • Dokumentace zdolávání požáru.
  • Operativní karta
  • Požární kniha.
  • Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany.
  • Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany.
  • Řád ohlašovny požáru.
  • Dokumentace o připravenosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, případně požární hlídky
  • Součástí dokumentace požární ochrany je také další dokumentace obsahující například bezpečnostní listy, bezpečnostní dokumentace, návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků… .
 • Provádět školení zaměstnanců – nástupní, periodická a odborná školení (práce ve výškách, obsluha křovinořezů a motorových pil,…)
 • Zajišťovat bezpečnost pracoviště – bezpečnostní značení
 • Poskytovat zaměstnancům OOPP
 • Zajišťovat pracovnělékařské služby – zdravotní prohlídky zaměstnanců, dozor na pracovištích
 • Kontrolovat BOZP a PO na pracovišti
 • Evidovat, šetřit a odškodňovat pracovní úrazy
 • Opakovaně provádět:
  • Prověrku BOZP na všech pracovištích (1x za rok).
  • Revize a kontroly strojů a zařízení (podle harmonogramu revizí a kontrol).
  • Školení zaměstnanců (opakován školení je stanoveno právní předpisy nebo v dokumentaci zaměstnavatele.
  • Řízení (identifikace a hodnocení) rizik na všech pracovištích (průběžně při změně podmínek)
  • Kontroly dodržování předpisů BOZP a PO (průběžně).
  • Evidenci a šetření pracovních úrazů (při vzniku úrazu).

 • Pokud jste školskou právnickou osobou je potřeba mít zpracované i následující:
  • Směrnice bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
  • Směrnici pro evidenci a šetření úrazů dětí
  • Osnovy pro poučení dětí na začátku školního roku a dalšími aktivitami, které ve Vaší lesní mateřské škole probíhají.

Využijte náš e-shop a nebo nás se rovnou kontaktujte!


Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK