Společenství vlastníků jednotek (SVJ) a jejich povinnosti v požární ochraně

19. 09. 2017

Novinky

Nejprve je nutné si uvědomit, že SVJ jsou právnické osoby, které mají své povinnosti v oblasti PO, které vyplývají ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Za požární ochranu u právnických osob odpovídá statutární orgán.

Rozsah povinností je určen dle míry požárního nebezpečí. Dle § 4, odst. 1, písm. a, b, c zákona o požární ochraně dělíme do kategorií:

 • Bez zvýšeného požárního nebezpečí
 • Se zvýšeným požárním nebezpečím
 • S vysokým požárním nebezpečím

Začlenění činnosti do kategorií podle požárního nebezpečí může provádět osoba odborně způsobilá nebo technik požární ochrany dle § 11 zákona o požární ochraně. Začlenění má zcela zásadní význam pro plnění povinností, při nesprávném začlenění jsou totiž plněny jiné povinnosti a může tak dojít k nedostatečnému zajištění požární ochrany. Při nedostatečném plnění povinností hrozí pak sankce až do výše 1 000 000,- Kč.


POVINNOSTI DLE MÍRY POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ

Bez zvýšeného požárního nebezpečí

 • Zpracování dokumentace
  • Začlenění činnosti do kategorií podle požárního nebezpečí
  • Požární poplachová směrnice
 • Preventivní požární prohlídky (§ 13, vyhlášky 246/2001 Sb., kterou se provádí zákon o požární ochraně)
  • Nejméně 1x za rok

Se zvýšeným požárním nebezpečím

 • Zpracování dokumentace
  • Začlenění činnosti do kategorií podle požárního nebezpečí
  • Požární poplachová směrnice
  • Organizační směrnice požární ochrany
  • Požárního řádu
  • Požárně evakuačního plánu
  • V případě potřeby zpracování dokumentace zdolávání požárů
 • Preventivní požární prohlídky (§ 13, vyhlášky 246/2001 Sb., kterou se provádí zákon o požární ochraně)
  • 1 x za 6 měsíců

S vysokým požárním nebezpečím

 • Zpracování dokumentace
  • Začlenění činnosti do kategorií podle požárního nebezpečí
  • Požární poplachová směrnice
  • Organizační směrnice požární ochrany
  • Požárního řádu
  • Požárně evakuačního plánu
  • Dokumentace zdolávání požárů
 • Preventivní požární prohlídky (§ 13, vyhlášky 246/2001 Sb., kterou se provádí zákon o požární ochraně)
  • 1 x za 3 měsíce

DALŠÍ POVINNOST SVJ

Bezpečnostní značení

 • Příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně (únikové cesty, nouzové východy, zákaz kouření, hlavní uzávěr plynu, hlavní uzávěr vody,…)
 • Označení věcných prostředků PO (hasicí přístroje) a požárně bezpečnostních zařízení (hydranty)

Únikové cesty

 • Udržovat volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům
 • Udržovat volně přístupné rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní uzávěry vody, plynu, topení a produktovody
 • Udržovat volné věcné prostředky požární ochrany a ruční ovládání požárně bezpečnostních zařízení
 • Předměty na únikových cestách nesmí bránit evakuaci a nesmi zvyšovat požární riziko

Hasicí přístroje (PHP)

 • Rozmístit druh a počet PHP dle projektové dokumentace nebo požárně bezpečnostního řešení (PBŘ)
 • Pokud SVJ nedisponuje projektovou dokumentací nebo PBŘ, tak je nutno postupovat dle § 2 odst. 5 vyhlášky o požární prevenci a dle ČSN 73 08 33.
 • Provádět kontroly a revize minimálně 1 x ročně

Vnitřní požární vodovod – požární nástěnné hydranty

 • Minimálně 1x ročně provádět revize
 • Zabezpečovat v potřebném množství a udržovat v provozuschopném stavu (doplňování jednotlivých komponentů, dbát na natlakování stoupacího potrubí požárního vodovodu)
 • Udržovat hydranty tak, aby byly okamžitě přístupné – nejlépe tedy nezamykat nebo u zamčeného hydrantu nechat prosklenou krabičku s klíčem.

Požární dveře

 • Jedná se také o druh požárně bezpečnostního zařízení, a tak je nutné minimálně 1 x ročně provést revizi

Využijte náš e-shop a nebo nás se rovnou kontaktujte!


Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK