Lhůty školení BOZP a PO

29. 08. 2017

Novinky

Většina otázek, které k nám směřují, se týkají lhůt školení BOZP a PO. Proto Vám na ně přinášíme odpověď v tomto článku.

Zákoníkem práce je stanoveno, že zaměstnanec nesmí zahájit svou práci bez vstupního školení, které by měl provést zaměstnavatel hned první den při nástupu do nového zaměstnání. Další periody opakování žádný zákon neudává, nicméně způsob, formu a četnost školení BOZP musí zaměstnavatel *stanovit ve své interní dokumentaci *. Školení BOZP je dále důležité provést při změně pracovního zařazení, při změně v pracovních postupech nebo při zavedení nových postupů nebo při okolnostech, které mohou mít vliv na bezpečnost práce. Školení provádí osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, nebo proškolený vedoucí zaměstnanec. Školení je možné provést i e-learningem, pokud obsahuje konkrétní informace pro školenou pracovní pozici a jedná se o menší míru ohrožení při pracovních činnostech.


Školení požární ochrany je už stanoveno zákonem, kdy je určeno, že školení zaměstnanců se provádí při nástupu do zaměstnání, při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i požární nebezpečí na pracovišti kam zaměstnanec přešel a dále se opakuje 1 x za 2 roky. Školení zaměstnanců mohou provádět osoby odborně způsobilé, požární technici, vedoucí zaměstnanci a preventisté při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím. U činností s vysokým požárním nebezpečím nemůže školení provádět preventista.
Školení vedoucích zaměstnanců se provádí při nástupu do funkce, při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i požární nebezpečí na pracovišti kam zaměstnanec přešel a dále se opakuje 1 x za 3 roky.

Další možná školení v oblasti PO:

 • Odborná příprava preventisty PO
  • Pro provádění některých úkolů v požární ochraně může organizace jmenovat jednoho nebo více preventistů PO.
  • Předpokladem pro výkon jejich funkce je odborná příprava. Která je prováděna před zahájením činnosti preventisty a opakuje se pak 1x ročně.
 • Odborná příprava členů preventivních požárních hlídek
  • Odborná příprava členů preventivních požárních hlídek se provádí na základě zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu.
  • Odborná příprava se provádí před zahájením činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím a opakuje se 1x za rok.
  • Odborná příprava zahrnuje teoretickou a praktickou část.
 • Školení osob pověřených zabezpečením PO v mimopracovní době
  • Školení zaměstnanců pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu nebo v mimopracovní době se zajišťuje 1x za rok.

Výše uvedená školení kromě odborných příprav preventisty PO, preventivních požárních hlídek a školení osob pověřených zabezpečením PO v mimopracovní době lze provést formou prezenční i formou e-learningu.


Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK