Uživatel SEGWAY, chodec nebo řidič?

17. 07. 2017

Novinky

Vozítka segway nám motají hlavu už pěkně dlouho. Díky aktualizaci zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích jsme se konečně dočkali jejich vymezení v zákoně – osobní přepravník se samovyvažovacím zařízením (dále jen „osobní přepravník“)

Užívání osobního přepravníků řeší § 60a.

Stručný výtah:
1) Uživatelé mohou použít chodník, stezku pro chodce, stezku pro chodce a cyklisty nebo pěší a obytné zóny. Musejí se však pohybovat nejvýše rychlostí srovnatelnou s rychlostí chůze. (§ 54 odst. 2 až 4)
2) Při použití stezky pro cyklisty se řídí pravidly jízdy na jízdním kole (§ 57)
3) Kde není chodník, stezka pro chodce, jízdní pruh vyhrazený pro cyklisty nebo kde je neschůdný chodník, může se osoba na osobním přepravníku pohybovat po levé krajnici nebo co nejblíže při levém okraji vozovky. Osoby na osobním přepravníku se v tomto případě smí pohybovat jen jednotlivě za sebou. (§ 53 odst. 9)
4) Osoba na osobním přepravníku nesmí nikde ohrozit chodce nebo cyklisty.
5) Obec může vymezit území kde je provozování osobního přepravníku zakázáno.
6) Na vymezených územích se zákazem, je obec povinna označit tato území dopravní značkou.
7) Zákaz provozování nařízený obcí neplatí pro Policii ČR a obecní policii při plnění jejich povinností. Nesmějí však ohrozit bezpečnost a plynulost na pozemních komunikacích.

celé znění najdete na:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361


Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK