VÝSLEDKY KONTROLNÍ ČINNOSTI STÁTNÍHO ÚŘADU INSPEKCE PRÁCE ZA I. POLOLETÍ ROKU 2017

14. 07. 2017

Novinky

V I. pololetí letošního roku provedly orgány inspekce práce u zaměstnavatelů celkem 13 291 kontrol. Z tohoto počtu se zaměřilo na dodržování bezpečnosti práce na pracovišti a vyhrazených technických zařízení 4 722 kontrol, na odhalování nelegálního zaměstnávání 5 085 kontrol, 3 278 kontrol se věnovalo dodržování pracovních vztahů a podmínek a do oblasti zaměstnanosti směřovalo 206 kontrol. Kromě kontrol v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení provedly oblastní inspektoráty práce 511 kontrol příčin a okolností pracovních úrazů. Oblastní inspektoráty práce vydaly 1 332 vyjádření k projektovým dokumentacím staveb, určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob a účastnily se v 609 případech kolaudačních řízení.
počty kontrol SUIP za první pololetí 2017

Celkem bylo u zaměstnavatelů při kontrolách zjištěno 18 511 nedostatků, přičemž nejvíce nedostatků bylo zjištěno v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení, a to 9 826 nedostatků a v oblasti pracovních vztahů a podmínek 5 049 nedostatků. Nejčastěji zaměstnavatelé porušovali v oblasti bezpečnosti práce povinnost zajistit bezpečnost práce zaměstnanců při práci, s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. Při kontrolách dodržování pracovněprávních předpisů oblastní inspektoráty práce nejčastěji zjišťovaly u zaměstnavatelů porušování povinností při sjednávání a ukončování pracovního poměru, nedodržování právního rámce pro dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, řada nedostatků byla rovněž zjištěna v oblasti odměňování a pracovní doby zaměstnanců.

Při kontrolách zaměřených na nelegální zaměstnávání zjistily v 1. pololetí 2017 inspektoráty práce 1 270 nelegálně zaměstnaných osob. Jednalo se o 383 občanů ČR, 140 občanů EU a 751 cizinců mimo EU.

Státnímu úřadu inspekce práce bylo k 30. 6. 2017 nahlášeno 18 224 pracovních úrazů, z nichž bylo 42 smrtelných a 522 závažných.

V I. pololetí letošního roku přijaly orgány inspekce práce 3 578 podnětů ke kontrole. Z tohoto počtu 2 251 podnětů upozorňovalo na možné porušování právních předpisů v oblasti pracovních vztahů a podmínek, v 886 případech upozorňovali podatelé na nelegální práci, 457 podnětů ke kontrole směřovalo do oblasti bezpečnosti práce a 121 do oblasti zaměstnanosti (bez nelegálního zaměstnávání).
druhy podnětů ke kontrole SUIP

Oblastní inspektoráty práce za 1. pololetí 2017 ukončily se zaměstnavateli 1 992 správních řízení vedených za porušení právních předpisů spadajících do kontrolní působnosti Státního úřadu inspekce práce a uložily pokuty v souhrnné výši 108 181 800 Kč.

zdroj: www.suip.cz


Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK