Pracovní stres podle Zákoníku práce 2017

27. 02. 2017

Novinky

Problematika pracovního stresu a psychosociálních rizik se stává stěžejním tématem posledních let, k čemuž se pojí i osvětové aktivity Evropské agentury pro BOZP (EU-OSHA) a snahy jednotlivých států EU o bližší zavedení této problematiky do příslušné legislativy.

V České republice bude zakotveno v Zákoně č. 262/2006 Sb. Zákoník práce ve smyslu novelizace platné k 1.8.2016:zaměstnavatelé budou muset mimo jiné předcházet *riziku stresu spojeného s prací a riziku násilí a obtěžování na pracovišti.*

„Měkká“ rizika se stále více podílejí na vzniku úrazů, nehod a nemocí z povolání. Nejedná se zde pouze o pracovní pozice s převahou duševní, administrativní práce, ale dotýká se to v různé míře všech pracovních pozic napříč jednotlivými odvětvími.

Nabízíme zpracování komplexního řešení pro prevenci a monitorování úrovně stresu na pracovištích. Obsahem je:

  • Vymezení hlavních pojmů, práv a povinností v dané oblasti v návaznosti na platnou legislativu.
  • Přehled hlavních psychosociálních rizik na jednotlivých pracovištích, jejich vyhodnocení
  • Průběžný monitoring úrovně stresu.
  • Stanovení preventivních opatření, programů, způsob a rozsah jejich využití
  • Novelizace Zákoníku práce s účinností k 1.8.2017 stanovuje povinnost zaměstnavatele předcházet riziku stresu spojeného s prací a riziku násilí a obtěžování na pracovišti.

Mezi hlavní přínosy tvorby a zavedení této interní dokumentace do praxe dané firmy patří:

  • splnění požadavku novely Zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, která by měla být účinná od 1.8.2017.
  • úspora finančních nákladů v souvislosti s možným omezením pracovní způsobilosti, popř. ztrátou daného zaměstnance
  • Zisk určitého bonusu na trhu, protože v rámci EU bude stále větší tlak na to, aby firmy danou problematiku měly vhodně vyřešenou a firma, která se prokáže vedením této dokumentace, získá určitou výhodu před ostatními
    *Nakonec také příprava na budoucí předpokládané kroky v rámci legislativy na národní úrovni, což do jisté míry avizují mediální vystoupení ministryně práce a sociálních věcí.

Kontaktujte pro zpracování nabídky nebo více informací.


Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK