Provozovatelé mateřských školek POZOR !!!

07. 02. 2017

Novinky

Jste provozovatelem mateřské školy? Tak zbystřete smysly, ať Vám následující informace neunikne.

Podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci pro Vás vzniká povinnost zajistit zpracování a vedení dokumentace zdolávání požáru (dále jen ,,DZP‘‘) a požárního evakuačního plánu.

DZP je vedena ve formě operativní karty, která upravuje zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat a majetku v objektech PO a podnikajících FO (§34, odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb.). Zpracovává se pro objekty a prostory, kde jsou složité podmínky pro zásah nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím. (§34, odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb.). Složité podmínky pro zásah upravuje §18 vyhlášky č. 246/2001 Sb. mimo jiné jako stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (§18 písm. f). Tyto stavby jsou definovány v §17, odst. 7, písm. c) vyhlášky č. 246/2001 Sb. mimo jiné jako stavby určené k užívání těhotnými ženami nebo osobami doprovázejícími dítě do tří let věku. V současné době se prakticky ve všech MŠ mohou vyskytovat děti mladší tří let, tudíž je nutné mít DZP zpracovanou.

Výše zmíněnou dokumentaci zpracovává technik PO nebo odborně způsobilá osoba. Po zpracování je potřeba operativní kartu předložit ke schválení HZS, který přísluší Vaší obci, požární evakuační plán se HZS nepředkládá, ale je veden se zbylou dokumentací v MŠ. Vzhledem k tomu, že od srpna 2017 má dojít ke změně schvalování dokumentace a proces se stane složitějším, tak doporučujeme zmíněnou dokumentaci zpracovat do července 2017.

Informujte o této skutečnosti osobu, která u vás zajišťuje požární ochranu, popřípadě pokud budete mít zájem o další informace nebo zpracování této dokumentace, neváhejte nás KONTAKTOVAT.


Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK