Národní akční program BOZP na 2017-2018

25. 01. 2017

Novinky

Národní akční program

Přijatá opatření NAP pro léta 2017 – 2018 zahrnují probíhající úkoly z předchozího období, včetně průběžně plněných opatření k realizaci Národní politiky BOZP, a 10 nově zařazených úkolů, které reagují na potřeby praxe v oblasti BOZP v ČR. Patří mezi ně zejména aktuální témata z oblasti legislativy, zaměstnanosti, vzdělávání, vědy a výzkumu v BOZP. Nově se zaslouženě do NAP zařazuje téma ergonomie, s ohledem na požadavky odborné způsobilosti osob, specialistů v ergonomii, pro kvalifikovanou přípravu a zavádění ergonomických zásad na pracovištích.

Zvláštní pozornost bude v nadcházejícím období věnována prevenci rizik ve školství k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních a při přípravě na budoucí povolání. Jejich specifikace a uplatnění nástrojů k jejich minimalizaci, včetně opatření vedoucích ke zdravému vývoji a získávání informací a návyků k bezpečnosti a ochraně zdraví již od školního věku, budou zahrnuta do nově přijaté Národní strategie bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů v ČR.

NAP pro období 2017 – 2018 zahrnuje 7 prioritních oblastí s termínovanými úkoly:

I. Zavedení funkčního systému úrazového pojištění – opatření 1
II. Zajištění financování systému BOZP – opatření 2, 3
III. Prevence pracovních rizik – opatření 4, 5, 6, 7, 8
IV. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů – opatření 9, 10, 11
V. Rehabilitace po pracovním úrazu a nemoci z povolání – opatření 12
VI. Vzdělávání pracovníků v oblasti BOZP – opatření 13, 14, 15, 16, 17
VII. Výzkum a vývoj – opatření 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Dále jsou zařazeny 3 prioritní oblastí s průběžně plněnými úkoly:
VIII. Pracovně lékařské služby – opatření 26, 27, 28
IX. Osvěta a propagace BOZP – opatření 29, 30
X. Mezinárodní spolupráce – opatření 31, 32

Přední prioritou však nadále zůstává zajištění financování oblasti BOZP, na kterém závisí realizace priorit a cílů Národní politiky BOZP v oblasti prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce, a většina souvisejících úkolů v prioritních oblastech NAP v nadcházejícím období, včetně naplňování „Strategického rámce pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014 – 2020“, přijatého Komisí Evropské unie dne 6. června 2014.


Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK