Roční program kontrolních úkolů OIP na rok 2015

02. 04. 2015

Novinky

Návrh Ročního programu kontrolních úkolů na rok 2015 byl zpracován v souladu
s ustanovením § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce,
ve znění pozdějších předpisů. Při jeho sestavování Státní úřad inspekce práce
vycházel ze strategie Evropské unie a Národního akčního programu bezpečnosti
práce a ochrany zdraví při práci České republiky. V programu jsou zohledněny
a promítnuty výsledky analýzy pracovní úrazovosti, analýzy podnětů ke kontrole
a dále poznatky z kontrolní činnosti za uplynulá období.

Seznam kontrolních úkolů na rok 2015:

Seznam kontrolních úkolů OIP na rok 2015

I. Bezpečnost práce ve stavebnictví
II. Kontrola zaměstnavatelů s vozovým parkem
III. Kontrola systému bezpečnosti práce, provozu technických zařízení
a pracovních podmínek v malých a středních podnicích a v dalších vybraných
podnicích s počtem zaměstnanců 250 a více
IV. Kontrola systému opatření souvisejících s ochranou osob a zaměstnanců před
úrazem elektrickým proudem
V. Kontrola bezpečnosti při provozu zdvihacích zařízení a prostředků pro
zavěšení a uchopení břemene
VI. Bezpečnost práce při provozu plynových zařízení se zaměřením na objekty
využívané pro vzdělávání, ubytování a volný čas dětí a mládeže
VII. Bezpečnost práce při provozu chladicích zařízení, kompresorových stanic
a tlakových nádob stabilních
VIII. Kontrola plnění úkolů zadavatele stavby a koordinátora BOZP na staveništi
IX. Prevence BOZP při přípravě a provádění staveb
X. Kontrola BOZP v potravinářském průmyslu
XI. Bezpečnost práce při těžbě a při soustřeďování dříví stroji a zařízeními
s lanovými systémy
XII. Bezpečnost práce při provozu bioplynových stanic
XIII. Integrovaná inspekce podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných
havárií
XIV. Program „Bezpečný podnik“
XV. Kontroly dodržování pracovněprávních předpisů na základě podnětů
směřujících do oblasti pracovněprávní, BOZP a zaměstnanosti
XVI. Kontrola plnění povinného podílu zaměstnávání OZP podle zákona
o zaměstnanosti
XVII. Kontroly nelegálního zaměstnávání občanů ČR a cizinců
XVIII. Kontroly agenturního zaměstnávání
XIX. Kontroly rovného zacházení a zákazu diskriminace na pracovišti, kontrola
dodržování ochrany osobních práv na pracovišti
XX. Kontroly dodržování minimální a zaručené mzdy

Odkaz na plné znění

Zdroj:www.suip.cz


Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK