Počet pracovních úrazů klesl.

12. 08. 2014

Novinky

Tisková zpráva Státního úřadu inspekce práce ze dne 14. července 2014 – Pracovní úrazovost v ČR v roce 2013 a výsledky činnosti Státního úřadu inspekce práce za 1. pololetí roku 2014

V roce 2013 bylo v České republice zaznamenáno celkem 42 927 pracovních úrazů s pracovní neschopností. Státní úřad inspekce práce (dále „SÚIP“) a Český báňský úřad zaregistrovali celkem 1 385 závažných pracovních úrazů, tj. úrazů vyžadujících hospitalizaci postiženého delší než 5 dnů, a 113 smrtelných pracovních úrazů. Tyto a další údaje vztahující se k problematice pracovních úrazů shrnuje výroční zpráva SÚIP nazvaná Pracovní úrazovost v České republice v roce 2013 zveřejněná koncem uplynulého měsíce.

Ve srovnání s rokem 2012 došlo k poklesu počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností o 1 181 případů. Počet smrtelných pracovních úrazů zůstal stejný jako v roce 2012, zvýšil se však počet smrtelně zraněných žen v práci (na 7 oproti 2 v roce 2012).

Nejvíce pracovních úrazů vzniklo ve zpracovatelském průmyslu, a to 43,1 %. Toto odvětví, v němž je zaměstnáno nejvíce pojištěnců, vykazuje také největší počet pracovních úrazů žen a mladistvých a rovněž největší počet smrtelných pracovních úrazů. Dalšími rizikovými odvětvími jsou stavebnictví, doprava a skladování.

Nejčastějším zdrojem smrtelných pracovních úrazů se v roce 2013 stala pozemní vozidla a ostatní dopravní prostředky, převážná většina ze 35 smrtelných pracovních úrazů spojených s tímto zdrojem se udála v důsledku dopravní nehody. Další častý zdroj smrtelných úrazů představují budovy, konstrukce a povrchy (25 smrtelných pracovních úrazů), zde se jedná především o pády z výšky a do hloubky.

Co se příčin pracovních úrazů týče, nejvíce z nich – tedy 32 492 pracovních úrazů (79,73 % z celkového počtu pracovních úrazů) – se stalo v důsledku špatně nebo nedostatečně odhadnutého rizika.

SÚIP


Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK