Nové právní předpisy 2013

02. 12. 2013

Novinky

Ve sbírce zákonů byly zveřejněny nové předpisy.

ČÁSTKA 150

29.11.2013

 • 382/2013 Sb., Rozhodnutí Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.,
 • 381/2013 Sb., Rozhodnutí Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení zákonného opatření Senátu č. 342/2013 Sb.,
 • 380/2013 Sb., Rozhodnutí Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení zákonného opatření Senátu č. 341/2013 Sb.,
 • 379/2013 Sb., Rozhodnutí Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb.,
 • 378/2013 Sb., Rozhodnutí prezidenta republiky o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti.

ČÁSTKA 149

29.11.2013

 • 377/2013 Sb., Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv.

ČÁSTKA 148

29.11.2013

 • 376/2013 Sb., Vyhláška o technických požadavcích na zabezpečení bezpečnostního materiálu.

ČÁSTKA 147

29.11.2013

 • 375/2013 Sb., Nález Ústavního soudu ze dne 15. října 2013 sp. zn. Pl. ÚS 3/13 ve věci návrhu na zrušení § 43 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
 • 374/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁSTKA 146

26.11.2013

 • 373/2013 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 23. listopadu 2013,
 • 372/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání.

ČÁSTKA 145

26.11.2013

 • 371/2013 Sb., Úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn.

ČÁSTKA 144

25.11.2013

 • 370/2013 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG),
 • 369/2013 Sb., Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení volebních okrsků do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí,
 • 368/2013 Sb., Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2014.

ČÁSTKA 143

20.11.2013

 • 367/2013 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí,
 • 366/2013 Sb., Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím,
 • 365/2013 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů,
 • 364/2013 Sb., Nařízení vlády o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby,
 • 363/2013 Sb., Nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv.

Připravované právní předpisy


Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK