Nové právní předpisy 2013

18. 11. 2013

Novinky

Ve sbírce zákonů byly zveřejněny nové předpisy.

ČÁSTKA 142

18.11.2013

 • 362/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb.,
 • 361/2013 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví paušální částka nákladů vynaložených státem v souvislosti s převzetím odsouzeného,
 • 360/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců.

ČÁSTKA 141

18.11.2013

 • 359/2013 Sb., Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu,
 • 358/2013 Sb., Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí,
 • 357/2013 Sb., Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).

ČÁSTKA 140

11.11.2013

 • 356/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů,
 • 355/2013 Sb., Vyhláška o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně,
 • 354/2013 Sb., Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014,
 • 353/2013 Sb., Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky.

ČÁSTKA 139

8.11.2013

 • 352/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody,
 • 351/2013 Sb., Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

ČÁSTKA 138

8.11.2013

 • 350/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů,
 • 349/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 97/2008 Sb., o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky).

ČÁSTKA 137

8.11.2013

 • 348/2013 Sb., Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2014.

ČÁSTKA 136

6.11.2013

 • 347/2013 Sb., Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce,
 • 346/2013 Sb., Vyhláška o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.

ČÁSTKA 135

5.11.2013

 • 345/2013 Sb., Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Vrbka a vymezení konkrétních ochranných opatření.

ČÁSTKA 134

5.11.2013

 • 344/2013 Sb., Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů.

Připravované právní předpisy


Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK