Nové právní předpisy 2013

08. 10. 2013

Novinky

Ve sbírce zákonů byly zveřejněny nové předpisy.

ČÁSTKA 119

4.10.2013

 • 315/2013 Sb., Vyhláška o směnárenské činnosti,
 • 314/2013 Sb., Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí.

ČÁSTKA 118

4.10.2013

 • 313/2013 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
 • 312/2013 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
 • 311/2013 Sb., Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů.

ČÁSTKA 117

2.10.2013

 • 310/2013 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony,
 • 309/2013 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • 308/2013 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu,
 • 307/2013 Sb., Zákon o povinném značení lihu,
 • 306/2013 Sb., Zákon o zrušení karty sociálních systémů,
 • 305/2013 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

ČÁSTKA 116

30.9.2013

 • 304/2013 Sb., Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob,
 • 303/2013 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva.

ČÁSTKA 115

27.9.2013

 • 302/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • 301/2013 Sb., Vyhláška o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie,
 • 300/2013 Sb., Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii).

ČÁSTKA 114

27.9.2013

 • 299/2013 Sb., Nález Ústavního soudu ze dne 30. července 2013 sp. zn. Pl. ÚS 37/11 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části § 135d odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., ve slovech „nebo tabákových výrobků anebo lihovin zajištěných při kontrole podle § 134“,
 • 298/2013 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁSTKA 113

27.9.2013

 • 297/2013 Sb., Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2014,
 • 296/2013 Sb., Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2014 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2014 a o zvýšení důchodů v roce 2014,
 • 295/2013 Sb., Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2011 převyšujícího rozpočtovaný schodek a o státním dluhopisovém programu na úhradu dalších závazků státu splatných v roce 2013.

ČÁSTKA 112

27.9.2013

 • 294/2013 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • 293/2013 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,
 • 292/2013 Sb., Zákon o zvláštních řízeních soudních.

Připravované právní předpisy


Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK