Nové právní předpisy 2013

02. 09. 2013

Novinky

Ve sbírce zákonů byly zveřejněny nové předpisy.

ČÁSTKA 104

2.9.2013

 • 271/2013 Sb., Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Bicana,
 • 270/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků,
 • 269/2013 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů.

ČÁSTKA 103

30.8.2013

 • 268/2013 Sb., Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2013, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami,
 • 267/2013 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁSTKA 102

28.8.2013

 • 266/2013 Sb., Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
 • 265/2013 Sb., Rozhodnutí prezidenta republiky o rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

ČÁSTKA 101

30.8.2013

 • 264/2013 Sb., Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů,
 • 263/2013 Sb., Nařízení vlády o paušální výši úhrady nákladů zásahu.

ČÁSTKA 100

26.8.2013

 • 262/2013 Sb., Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 13. srpna 2013 sp. zn. Pl. ÚS-st. 37/13 o povaze rozhodnutí ministra spravedlnosti,
 • 261/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů,
 • 260/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 1/2006 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra.

ČÁSTKA 99

23.8.2013

 • 259/2013 Sb., Nález Ústavního soudu ze dne 23. července 2013 sp. zn. Pl. ÚS 13/12 ve věci návrhu na zrušení § 289 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
 • 258/2013 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013,
 • 257/2013 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí,
 • 256/2013 Sb., Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

Připravované právní předpisy


Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK