Nové právní předpisy 2013

21. 08. 2013

Novinky

Ve sbírce zákonů byly zveřejněny nové předpisy.

ČÁSTKA 98

19.8.2013

 • 255/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů,
 • 254/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky.

ČÁSTKA 97

19.8.2013

 • 253/2013 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv,
 • 252/2013 Sb., Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy,
 • 251/2013 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁSTKA 96

19.8.2013

 • 250/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech,
 • 249/2013 Sb., Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance,
 • 248/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů,
 • 247/2013 Sb., Vyhláška o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech,
 • 246/2013 Sb., Vyhláška o statutu fondu kolektivního investování,
 • 245/2013 Sb., Vyhláška o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu,
 • 244/2013 Sb., Vyhláška o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

ČÁSTKA 95

19.8.2013

 • 243/2013 Sb., Nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování,
 • 242/2013 Sb., Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě.

ČÁSTKA 94

19.8.2013

 • 241/2013 Sb., Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů,
 • 240/2013 Sb., Zákon o investičních společnostech a investičních fondech.

Připravované právní předpisy


Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK