Pracovnělékařské služby

03. 04. 2013

Novinky

Dne 3.4.2013 vstupuje v platnost nová vyhláška o pracovnělákařských službách (č. 79/2013 Sb.), která definuje obsah pracovnělékařských služeb, organizaci a dokumentaci o těchto službách. Dále definuje druhy a náplň pracovnělékařských prohlídek a pochopitelně i jejich četnost.

V oblasti zabezpečení pracovnělékařských služeb dochází od 1.4. 2013 ke změně týkající se povinnosti provádění preventivních lékařských prohlídek u zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. U těchto zaměstnanců se preventivní lékařské prohlídky nemusí provádět s výjimkou prací konaných na rizikových pracovištích (kategorie práce 2R, 3, 4) nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy. Dále se preventivní lékařské prohlídky provádí v případě, kdy je práce na základě těchto dohod u zaměstnavatele prováděna opakovaně a doba, na kterou je práce opakovaně sjednávána, je delší než lhůta pro provedení periodické prohlídky a zaměstnavatel provádění těchto prohlídek vyžaduje.

Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví

a) v kategorii první se provádí
1. jednou za 6 let, nebo
2. jednou za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle bodu 1,

b) v kategorii druhé se provádí
1. jednou za 5 let, nebo
2. jednou za 3 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle bodu 1,

c) v kategorii druhé rizikové a kategorii třetí se provádí jednou za 2 roky,

d) v kategorii čtvrté jednou za 1 rok.

Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví, se provádí

a) jednou za 4 roky, nebo
b) jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle písmene a).

Výše uvedené se nepoužije,
a) pokud orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví určí kratší termín pro provedení periodické prohlídky, než je uveden v odstavci 2 nebo 3, nebo
b) pokud je jiným právním předpisem nebo v příloze č. 2 k této vyhlášce stanoveno jinak.

Vzor žádanky a posudku není ve vyhlášce dán, jsou pouze určeny konkrétní údaje, které mají obsahovat. Konkrétní vzor naleznete v sekci Formuláře BOZP

Kompletní znění této vyhlášky naleznete ZDE


Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK